Hogne Sandvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: hogne.sandvik@uib.no

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

NORCE Norwegian Research Centre

Bergen

Hogne Sandvik er dr.med., spesialist i allmennmedisin, fastlege ved Morvik legekontor i Bergen og forsker.

Artikler av Hogne Sandvik
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media