Hogne Sandvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

NORCE Norwegian Research Centre

Bergen

Hogne Sandvik er dr.med., spesialist i allmennmedisin, fastlege ved Morvik legekontor i Bergen og forsker.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Hogne Sandvik
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media