Tilde Østborg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tilde Østborg

Svein Aarseth, Siri Hagen Brelin, Morten Andreas Horn, Jan-Henrik Opsahl, Ida Torgersdotter Øygard Haavardsholm, Tilde Broch Østborg
19.08.2020
The Abassi case put a spotlight on the role of doctors in forced returns. The role of doctors, their understanding of this role and their professional ethics are all challenged. The Norwegian...
Svein Aarseth, Siri Hagen Brelin, Morten Andreas Horn, Jan-Henrik Opsahl, Ida Torgersdotter Øygard Haavardsholm, Tilde Broch Østborg
17.08.2020
Abassi-saken satte søkelys på legers rolle i tvangsutsendelsessaker. Legenes rolle, rolleforståelse og profesjonsetikk blir utfordret. Utlendingsdirektoratet kan fatte vedtak om tvangsutsendelse av...
Tilde Broch Østborg, Liv Ariane Augestad, Mathias Barra
09.12.2019
En nylig kommentar fra SMER (Statens medicinsk-etiska råd, 2017) i Sverige som var ukjent for oss ved innsendelse av språkspalteinnlegget «Bruk ordet fosterantallsreduksjon» ( 1 ), støtter...
Tilde Broch Østborg, Liv Ariane Augestad, Mathias Barra
21.10.2019
De siste årene har nyordet tvillingabort dukket opp for å beskrive det som oftest kalles fosterreduksjon . Vi argumenterer for at fosterantallsreduksjon er beste fagterm for inngrepet...
Tilde Broch Østborg
07.03.2019
En fjerdedel av verdens befolkning menstruerer. Dette må vi kunne snakke mer om. «Psst … har du en tampong?» Ordene sies dempet og med lett sammenbitte tenner av en kollega som ikke har så lyst...
Tilde Østborg
14.01.2019
«Reservasjon mot spiral forutsetter (…) et religiøst dogme, et marginalt faktagrunnlag, en betydelig risiko for alternativkostnad i form av uønskede graviditeter og en mulig skjult diskriminering.»...
Tilde Broch Østborg
15.11.2018
Diskusjonen om reservasjon mot innsetting av spiral bygger på inngrodde medisinske myter og er blind for diskriminering av kvinners rettigheter. Høyesterett behandlet saken legen Katarzyna...
Tilde Østborg
05.07.2016
Gjengivelsen av NEJM-artikkelen vedrørende hjemmefødsel i Tidsskriftet er dessverre svært unyansert og mangelfull ( 1 ). I materialet var det mangelfull seleksjon til hjemmefødsel, sammenliknet med...