Mathias Barra

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mathias Barra

Tilde Broch Østborg, Liv Ariane Augestad, Mathias Barra
09.12.2019
En nylig kommentar fra SMER (Statens medicinsk-etiska råd, 2017) i Sverige som var ukjent for oss ved innsendelse av språkspalteinnlegget «Bruk ordet fosterantallsreduksjon» ( 1 ), støtter...
Tilde Broch Østborg, Liv Ariane Augestad, Mathias Barra
21.10.2019
De siste årene har nyordet tvillingabort dukket opp for å beskrive det som oftest kalles fosterreduksjon . Vi argumenterer for at fosterantallsreduksjon er beste fagterm for inngrepet...
Kashif Waqar Faiz, Kim Rand, Mathias Barra
17.08.2018
Riktig og tidlig behandling av hjerneslag er godt investerte ressurser. Men hvordan kan vi bedre skille hjerneslag fra hjerneslagimitatorer? Mange pasienter med hjerneslagimitatorer får bedre...
Mathias Barra, Jonas C. Lindstrøm, Samantha S. Adams, Liv A. Augestad
15.12.2015
Being able to estimate the expected number of non-elective births on a given day, and thus how the activity in maternity wards will vary through the week and the year, is a considerable advantage for...
Liv Ariane Augestad, Mathias Barra, Samantha Salvesen Adams
15.12.2015
How can numerology become fact? Neither editorial boards, nor readers, should neglect their own expertise and critical sense, even when reference is made to sophisticated statistical distributions...
Mathias Barra, Jonas C. Lindstrøm, Samantha S. Adams, Liv A. Augestad
15.12.2015
Å kunne estimere forventet antall ikke-elektive fødsler på en gitt dag, og dermed hvordan aktiviteten på fødeavdelinger vil variere gjennom uken og året, er av stor nytte for fødeklinikkledere og...
Liv Ariane Augestad, Mathias Barra, Samantha Salvesen Adams
15.12.2015
Hvordan kan tallmagi bli fakta? Verken redaksjoner eller lesere bør legge til side egen fagkunnskap og kritisk sans, selv når det refereres til avanserte statistiske fordelinger med tilhørende...