Bettina Casati

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bettina Casati

Harald Aarset, Trine Brevig, Bettina Casati, Karin Collett, Christian Lycke Ellingsen, Friedemann Leh, Lisbet Sviland
18.11.2019
Vår kjære kollega Silje Fismen omkom i en ulykke i de italienske alper 27. juli. Dette er ikke bare en ubeskrivelig tragedie for familien, men også et stort tap for kolleger og venner. Silje var en...
Roger Bjugn, Bettina Casati, Hans Kristian Haugland
25.02.2014
Despite clearly defined political goals for electronic interaction between hospitals and national health registries, little has happened in Norway. Proposals for structured data entry in electronic...
Roger Bjugn, Bettina Casati
03.09.2013
The Health Research Act requires that an internal quality assurance system be established for medical and health research. We will describe our experience of the establishment and application of such...
Roger Bjugn, Bettina Casati, Hans Kristian Haugland
25.02.2014
Despite clearly defined political goals for electronic interaction between hospitals and national health registries, little has happened in Norway. Proposals for structured data entry in electronic...
Roger Bjugn, Bettina Casati
03.09.2013
Helseforskningsloven stiller krav til internkontrollsystem for medisinsk og helsefaglig forskning. Vi beskriver erfaringer med etablering og bruk av et slikt system for utlevering av humant...
Roger Bjugn, Bettina Casati, Hans Kristian Haugland
25.02.2014
Til tross for uttalte politiske mål om elektronisk samhandling mellom sykehus og nasjonale helseregistre har lite skjedd i Norge. Forslag om dataregistrering i strukturert form i elektronisk...
Roger Bjugn, Bettina Casati, Hans Kristian Haugland
27.05.2014
I vår kronikk påpekte vi at praktisk realisering av politiske overordnede mål er et komplekst samspill mellom ulike aktører i helsevesenet. Suksessen som Ontario har hatt med sitt prosjekt for...