Christian Lycke Ellingsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christian Lycke Ellingsen

Harald Aarset, Trine Brevig, Bettina Casati, Karin Collett, Christian Lycke Ellingsen, Friedemann Leh, Lisbet Sviland
18.11.2019
Vår kjære kollega Silje Fismen omkom i en ulykke i de italienske alper 27. juli. Dette er ikke bare en ubeskrivelig tragedie for familien, men også et stort tap for kolleger og venner. Silje var en...
Kjetil Søreide, Christian Lycke Ellingsen
01.11.2007
Både klinikere og patologer må ha et bevisst forhold til når, hvorfor og hvordan obduksjon i sykehus skal utføres Obduksjonen har historisk sett vært knyttet til medisinske fremskritt, særlig innen...
Christian Lycke Ellingsen
01.02.2007
Ved årsskiftet lanserte Legeforeningen LEIF, et verktøy for planlegging, dokumentasjon og evaluering av legespesialistenes etterutdanning. Christian Lycke Ellingsen. Foto privat LEIF (Legers...
Olav A. Haugen, Christian Lycke Ellingsen
18.01.2007
Plutselig hjertedød er uvanlig blant barn og unge. I Norge ble det i årene 1990 – 2004 registrert i alt 179 dødsfall pga. hjerte- og karsykdom hos barn/ungdommer under 19 år. Av disse var det fire...
Christian Lycke Ellingsen
28.05.2009
Thomsen, JL Retsmedicin Nordisk lærebog. 2. utg. 464 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2008. Pris DKK 575 ISBN 978-87-7749-499-4 En vanlig måte å dele inn faget rettsmedisin på er å skille...
Christian Lycke Ellingsen
08.06.2006
I Tidsskriftet nr. 5/2006 siterer Charlotte Haug sir Isaac Newton: «Hvis jeg har sett lenger, er det fordi jeg har stått på skuldrene til kjemper» ( 1 ). I et innlegg i nr. 9/2006 tillegger Pål...
Torgeir Wergeland Sørbye, Christian Lycke Ellingsen, Kenneth Dickstein
30.11.2002
Rutinene for begjæring av obduksjon er forskjellige i norske sykehus. Ved Sentralsjukehuset i Rogaland er praksis at det fylles ut rekvisisjon til obduksjon ved nesten alle dødsfall...
G. Cecilie Alfsen, Christian Lycke Ellingsen, Lotte Hernæs
10.12.2013
«According to the preliminary investigation by the local police, the child is said to have been born on Friday the 14th of this month between 11 and 12 at night. The child’s body was found in the bed...
Inger Johanne Bakken, Christian Lycke Ellingsen, Anne Gro Pedersen, Lilian Leistad, Jonas Minet Kinge, Marta Ebbing, Stein Emil Vollset
17.11.2015
The data quality in the Cause of Death Registry has been questioned ( 1 ). Many death certificates include logical or content errors ( 2 , 3 ), and the Cause of Death Registry has been criticised for...
Anne Gro Pedersen, Christian Lycke Ellingsen
05.05.2015
The Causes of Death Registry is a key basis for health monitoring and preparedness, production of statistics and research. It is therefore crucial that death certificates are of adequate quality. The...
Christian Lycke Ellingsen
20.02.2000
Øivind Larsens bilder har i en årrekke prydet forsidene på Tidsskriftet. Noen ganger er de rent dekorative, men som oftest gir de et utgangspunkt for en lun betraktning om medisinen, samfunnet eller...
Christian Lycke Ellingsen, Jan Mæhlen
03.06.2010
Vi har med interesse lest Anders Svares kronikk om obduksjoner i Tidsskriftet nr. 7/2010 ( 1 ). Selv om obduksjonen historisk har hatt enorm innflytelse for utvikling av medisinsk kunnskap, betyr...
Lars Slørdal, Anita Skogholt, Kjell Aarstad, Christian Lycke Ellingsen, Marianne B. Brekke, Olav A. Haugen
28.01.2010
En av rødspritflaskene som inneholdt metanol, i denne mengdebestemt til 72,9 %. Foto Trondheim politikammer To utbrudd av masseforgiftninger med metanol er tidligere presentert i Tidsskriftet ( 1 , 2...
Christian Lycke Ellingsen
21.10.2010
Prahlow, Joseph Forensic pathology for police, death investigators, attorneys, and forensic scientists 632 s, tab, ill. Secaucus, NJ: Humana Press, 2010. Pris USD 199 ISBN 978-1-58829-975-8...
Christian Lycke Ellingsen
23.08.2011
Rognum, Torleiv Ole Lærebok i rettsmedisin 2. utg. 491 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010. Pris NOK 585 ISBN 978-82-05-33497-7 Lærebok i rettsmedisin har kommet i ny utgave. Første utgave...
Christian Lycke Ellingsen
18.03.2011
Gule, Lars Den fjerde opphengingen Beretningen om et varslet justismord og en profesjonsstudie av aktøransvar. 614 s. Larvik: Ariadne forlag, 2010. Pris NOK 449 ISBN 978-82-90477-47-4 En mye brukt...
G. Cecilie Alfsen, Christian Lycke Ellingsen, Lotte Hernæs
10.12.2013
«Af lensmandens forundersökelse hengik det, at barnet skulde være födt fredagen af 14de samme maaned om aftenen 11 – 12. Barneliket blev fundet i sengen hos moren af Jan OE og Josef HE, der af sine...
Inger Johanne Bakken, Christian Lycke Ellingsen, Anne Gro Pedersen, Lilian Leistad, Jonas Minet Kinge, Marta Ebbing, Stein Emil Vollset
17.11.2015
Datakvaliteten i Dødsårsaksregisteret har vært omdiskutert ( 1 ). Mange legeerklæringer om dødsfall har logiske eller innholdsmessige feil ( 2 , 3 ), og Dødsårsaksregisteret er blitt kritisert for å...
Anne Gro Pedersen, Christian Lycke Ellingsen
05.05.2015
Dødsårsaksregisteret utgjør et viktig grunnlag for helseovervåking og beredskap, statistikkproduksjon og forskning. Derfor er det viktig at dødsmeldingene har tilstrekkelig kvalitet. Innføring av...