Kjersti Myhre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjersti Myhre

Nicolay Blix Werner, Kjersti Myhre, Erik L. Werner
08.10.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1275–8. I Tidsskriftet nr. 13/2019 på s. 1277 skal det i tabell 2 stå: Tabell 2 Variabel Ustandardisert β (95 % KI) Alder (år) 0,13 (-0,29–0,551) Kjønn (mann vs...
Nicolay Blix Werner, Kjersti Myhre, Erik L. Werner
19.09.2019
Ryggplager er et helseproblem for den enkelte og for samfunnet. Ingen annen lidelse rammer så mange og fører til mer arbeidsuførhet ( 1 ). Direkte og indirekte kostnader er 13–15 milliarder kroner...