Trond Mogens Aaløkken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: trond.mogens.aalokken@ous-hf.no

Trond Mogens Aaløkken er ph.d., spesialist i radiologi, overlege ved Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

Artikler av Trond Mogens Aaløkken
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media