Trond Mogens Aaløkken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Trond Mogens Aaløkken er ph.d., spesialist i radiologi, overlege ved Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Trond Mogens Aaløkken
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media