Øystein Wendelbo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øystein Wendelbo

Øyvind Bruserud, Ingvild Øvstebø Engesæter, Karin Elisabeth Mjelle, Frode Kristensen, Øystein Wendelbo
11.09.2020
En tidligere frisk kvinne i 50-årene ble innlagt i sykehus med feber, halssmerter og inspiratorisk stridor. Man mistenkte en potensielt livstruende tilstand med behov for akutt intensiv behandling...
Jessica Viland, Jørund Langørgen, Øystein Wendelbo
20.06.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 837–41. I Tidsskriftet nr. 9/2019 på s. 837 og 841 skal forfatterrekkefølgen være: Jessica Viland, Jørund Langørgen, Øystein Wendelbo . Vi beklager feilen, den er...
Jessica Viland, Jørund Langørgen, Øystein Wendelbo
27.05.2019
A woman in her fifties with known hypertension and paroxysmal atrial fibrillation was admitted to hospital somnolent and hypotensive. ECG showed a broad complex cardiac rhythm with QRS width greater...
Jessica Viland, Jørund Langørgen, Øystein Wendelbo
27.05.2019
En kvinne i 50-årene med kjent hypertensjon og paroksysmalt atrieflimmer ble innlagt somnolent og hypotensiv. EKG viste bredkomplekset hjerterytme med QRS-bredde på over 300 ms. En kvinne i 50-årene...
Odd Helge Gilja, Trygve Hausken, Svein Ødegaard, Øystein Wendelbo, Michaela Thierley
09.10.2003
Ultrasonografi er en bildedannende og pasientvennlig metode som egner seg godt for undersøkelse ved sykesengen. Klinikeren, som i detalj kjenner pasientenes sykehistorie og funn, har gode...
Bård Reiakvam Kittang, Julia Chelsom, Pål A. Jenum, Wenche Sletbakk Vie, Øystein Wendelbo
09.10.2003
Brucellose er en zoonose som skyldes bakterien Brucella. Særlig tre arter er assosiert med sykdom hos menneske: B melitensis, B suis og B abortus. I Norge opptrer brucellose meget sjelden og...
Gorm Hansen, Øystein Wendelbo
01.12.2005
Vår kjære venn og kollega Jan Bacher Christensen døde 28. august, bare 50 år gammel. Han fikk en alvorlig kreftdiagnose ved påsketider, men dødsbudskapet kom likevel overraskende. Jan ble født i...