Jørund Langørgen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Hjerteavdelingen

Haukeland universitetssjukehus

Han har bidratt med tolking av data, utforming og godkjenning av manus.

Jørund Langørgen er ph.d., spesialist i indremedisin, i lungesykdommer og i hjertesykdommer og er seksjonsoverlege.

Artikler av Jørund Langørgen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media