Forebygger protonpumpehemmere blødning under antikoagulasjon?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bruk av protonpumpehemmer under antikoagulasjonsbehandling ser ut til å redusere risikoen for blødning i øvre gastrointestinalkanal, viser en ny studie fra USA (1).

  Illustrasjon: Samuil_Levich/ iStock
  Illustrasjon: Samuil_Levich/ iStock

  Direktevirkende perorale antikoagulasjonsmidler (DOAK) og warfarin gir økt risiko for blødning. Flere studier har vist at protonpumpehemmere, som hemmer ventrikkelens syreproduksjon, kan redusere denne risikoen.

  I en retrospektiv studie fra USA – der flere enn 1,6 millioner personer som brukte apixaban, dabigatran, rivaroxaban eller warfarin deltok– var risikoen for sykehusinnleggelse på grunn av blødning i øvre gastrointestinalkanal størst ved bruk av rivaroxaban. Samtidig bruk av protonpumpehemmere var assosiert med færre slike innleggelser (insidensrateratio 0,66; 95 % konfidensintervall 0,62–0,69). Dette gjaldt særlig for dabigatran (0,49; 0,41–0,59).

  – Blødninger fra gastrointestinalkanal er den hyppigste komplikasjonen ved DOAK-behandling, og slike blødninger kan være alvorlige, sier Dan Atar, som er professor og forskningssjef ved Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus. Han mener at funnene i denne studien ikke er overraskende. I Norge er det imidlertid ikke vanlig å kombinere DOAK-midler eller warfarin med en protonpumpehemmer. Selv om retrospektive datasett kan være vanskelige å tolke, blant annet på grunn av mulig seleksjonsbias, mener Atar at behandling med protonpumpehemmer i prinsippet også kan overveies hos pasienter som står på antikoagulasjonsbehandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media