Forebygger protonpumpehemmere blødning under antikoagulasjon?

Petter Morten Pettersen Om forfatteren

Bruk av protonpumpehemmer under antikoagulasjonsbehandling ser ut til å redusere risikoen for blødning i øvre gastrointestinalkanal, viser en ny studie fra USA (1).

Illustrasjon: Samuil_Levich/ iStock

Direktevirkende perorale antikoagulasjonsmidler (DOAK) og warfarin gir økt risiko for blødning. Flere studier har vist at protonpumpehemmere, som hemmer ventrikkelens syreproduksjon, kan redusere denne risikoen.

I en retrospektiv studie fra USA – der flere enn 1,6 millioner personer som brukte apixaban, dabigatran, rivaroxaban eller warfarin deltok– var risikoen for sykehusinnleggelse på grunn av blødning i øvre gastrointestinalkanal størst ved bruk av rivaroxaban. Samtidig bruk av protonpumpehemmere var assosiert med færre slike innleggelser (insidensrateratio 0,66; 95 % konfidensintervall 0,62–0,69). Dette gjaldt særlig for dabigatran (0,49; 0,41–0,59).

– Blødninger fra gastrointestinalkanal er den hyppigste komplikasjonen ved DOAK-behandling, og slike blødninger kan være alvorlige, sier Dan Atar, som er professor og forskningssjef ved Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus. Han mener at funnene i denne studien ikke er overraskende. I Norge er det imidlertid ikke vanlig å kombinere DOAK-midler eller warfarin med en protonpumpehemmer. Selv om retrospektive datasett kan være vanskelige å tolke, blant annet på grunn av mulig seleksjonsbias, mener Atar at behandling med protonpumpehemmer i prinsippet også kan overveies hos pasienter som står på antikoagulasjonsbehandling.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler