Petter Morten Pettersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petter Morten Pettersen

Petter Morten Pettersen
04.06.2020
Fremre tilgang ved total hofteprotese ga flere postoperative komplikasjoner enn bakre og lateral tilgang i ny studie. Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix Ved hofteprotesekirurgi...
Petter Morten Pettersen
04.05.2020
Pasienter med septisk sjokk får ingen tilleggsgevinst av behandling med vitamin C og tiamin, viser en ny og mye omtalt studie. Blodåre under septisk sjokk. Science photo library / NTB Scanpix Den...
Petter Morten Pettersen
04.05.2020
Pasienter med kort forventet levetid der det på forhånd var bestemt at behandlingsinnsatsen skulle begrenses, mottok sjeldnere intensivbehandling. Dette viser en ny studie fra USA. Illustrasjon: Ikon...
Petter Morten Pettersen
20.04.2020
Antibiotikabehandling av foreldre kolonisert med gule stafylokokker kan hindre smitte til barn på nyfødtintensivavdeling. Illustrasjonsfoto: Nenov/iStock Gule stafylokokker kan forårsake invasive...
Petter Morten Pettersen
27.01.2020
Eldre som ikke er plaget av sin hypotyreose, blir ikke bedre av tyroksinbehandling, viser studie. Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix I en analyse av to randomiserte studier ble det...
Petter Morten Pettersen
02.01.2020
Delprotese er like bra som totalprotese ved lårhalsbrudd med feilstilling hos eldre. Dette viser en stor randomisert studie med et betydelig norsk bidrag. Illustrasjon: Sittithat...
Petter Morten Pettersen
04.11.2019
Overvektige pasienter med type 2-diabetes som gjennomgår fedmekirurgi, har lavere risiko for kardiovaskulære hendelser enn de som ikke fedmeopereres. Illustrasjon: Ikon Images / NTB Scanpix I en...
Petter Morten Pettersen
07.10.2019
Både livsstilsfaktorer og genetikk er av betydning for risikoen for å utvikle demens, viser en ny studie. Illustrasjon: ponomariova_maria/iStock I en nylig publisert britisk studie ønsket man å...
Petter Morten Pettersen
28.08.2019
Kikkhullskirurgi gir like gode resultater som åpen kirurgi ved ventrikkelcancer, viser en ny studie. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB Scanpix I en randomisert klinisk studie i Kina ble...
Petter Morten Pettersen
01.07.2019
Stort forbruk av solbeskyttende kremer kan gi høyere serumnivåer av aktive stoffer enn anbefalt. Illustrasjon: compuinfoto/iStock Amerikanske helsemyndigheter har satt en grense på 0,5 ng/ml i serum...
Petter Morten Pettersen
05.06.2019
Risikoen for død og kardiovaskulære hendelser synes å være omtrent den samme etter kateterablasjon som ved medikamentell behandling av atrieflimmer. Dette viser en ny studie. Illustrasjon: Science...
Petter Morten Pettersen
03.05.2019
Daglig applikasjon av peanøttproteiner på huden kan desensibilisere barn med peanøttallergi. Illustrasjonsfoto: simarik/iStock Allergi mot peanøtter er en vanlig form for matvareallergi. Studier fra...
Petter Morten Pettersen
18.02.2019
Bruk av linagliptin mot type 2-diabetes gir omtrent like høy risiko for kardiovaskulære hendelser som placebo, viser en ny studie. Foto: iStock Gliptiner, også kjent som dipeptidylpeptidase-4-hemmere...
Petter Morten Pettersen
11.02.2019
Bruk av protonpumpehemmer under antikoagulasjonsbehandling ser ut til å redusere risikoen for blødning i øvre gastrointestinalkanal, viser en ny studie fra USA ( 1 ). Illustrasjon: Samuil_Levich/...
Petter Morten Pettersen
21.12.2018
Nedkjøling av pasienter med traumatisk hjerneskade har ingen effekt på senere nevrologisk funksjon, viser ny studie. Illustrasjon: MedicalArtInc/iStock, endret av Tidsskriftet Nedkjøling senker...
Petter Morten Pettersen
13.12.2018
Kvinner med svangerskapsdiabetes har ifølge WHOs nye kriterier fem ganger høyere risiko for senere diabetes enn dem uten. Dette viser en ny studie fra USA. Illustrasjonsfoto: Jovanmandic/iStock...
Petter Morten Pettersen
05.11.2018
Lett sedasjonsnivå under operasjon gir lavere risiko for postoperativt delirium hos hoftebruddspasienter, men bare hos de friskeste, viser studie fra USA. Illustrasjonsfoto: raycat/iStock I en...
Petter Morten Pettersen
15.10.2018
Stressrelaterte lidelser gir økt risiko for senere utvikling av autoimmun sykdom. Dette viser en svensk studie. Illustrasjonsfoto: solarseven/iStock. Den svenske kohortstudien omfattet alle personer...
Petter Morten Pettersen
27.09.2018
Bruk av ledesonde kan gjøre intubasjon av pasienter enklere, ifølge en amerikansk studie, men funnene er ikke direkte overførbare til norske forhold. Illustrasjonsfoto: ivstiv/iStock Intubasjon...
Petter Morten Pettersen, Frede Frihagen, Ingvild Saltvedt, Wender Figved
17.09.2018
Norge ligger på verdenstoppen i antall hoftebrudd. Behandlingen er dyr og dødeligheten høy. Bedre samarbeid mellom geriatere og ortopeder etterlyses. Norge ligger i verdenstoppen med om lag 9 000...