Petter Morten Pettersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petter Morten Pettersen

Petter Morten Pettersen
22.03.2021
Pasienter som får postoperativ strålebehandling etter radikal prostatektomi ved prostatakreft, får oftere vannlatingsplager enn dem som stråles først ved tegn til residiv. Illustrasjon: Science Photo...
Petter Morten Pettersen
01.02.2021
Overvektige kan gå mer ned i vekt dersom de blir fulgt opp gjennom et elektronisk vektreduksjonsprogram, viser en ny studie. Illustrasjon: Hisa Nishiya / iStock I en undersøkelse ble 840 deltakere...
Petter Morten Pettersen
05.01.2021
Bruk av sitrat fremfor heparin under dialysebehandling av pasienter med akutt nyresvikt gir lengre filterlevetid, ifølge en ny multisenterstudie. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB Ved...
Petter Morten Pettersen
23.11.2020
Spinalt hematom er en sjelden komplikasjon til spinalpunksjon, både hos pasienter med og uten koagulasjonsforstyrrelser. Illustrasjon: Science Photo Library / NTB Spinalt hematom kan oppstå etter...
Petter Morten Pettersen
08.10.2020
Hormonbehandling hos postmenopausale kvinner påvirker risikoen for brystkreft. I en ny studie viser langtidsoppfølging at kombinasjonsbehandling med østrogen og gestagen gir moderat økt risiko...
Petter Morten Pettersen
18.09.2020
En ny metaanalyse viser bedre langtidsresultater ved bruk av radialisgraft fremfor venegraft ved koronar bypasskirurgi. Bør norske hjertekirurger endre praksis? Illustrasjon: Science Photo Library /...
Petter Morten Pettersen
17.08.2020
Behandling av høyt blodtrykk reduserer risikoen for utvikling av demens og kognitiv svikt, viser en ny metaanalyse. Illustrasjonsfoto: sankalpmaya / iStock Antall personer med demens øker, og flere...
Petter Morten Pettersen
04.06.2020
Fremre tilgang ved total hofteprotese ga flere postoperative komplikasjoner enn bakre og lateral tilgang i ny studie. Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix Ved hofteprotesekirurgi...
Petter Morten Pettersen
04.05.2020
Pasienter med septisk sjokk får ingen tilleggsgevinst av behandling med vitamin C og tiamin, viser en ny og mye omtalt studie. Blodåre under septisk sjokk. Science photo library / NTB Scanpix Den...
Petter Morten Pettersen
04.05.2020
Pasienter med kort forventet levetid der det på forhånd var bestemt at behandlingsinnsatsen skulle begrenses, mottok sjeldnere intensivbehandling. Dette viser en ny studie fra USA. Illustrasjon: Ikon...
Petter Morten Pettersen
20.04.2020
Antibiotikabehandling av foreldre kolonisert med gule stafylokokker kan hindre smitte til barn på nyfødtintensivavdeling. Illustrasjonsfoto: Nenov/iStock Gule stafylokokker kan forårsake invasive...
Petter Morten Pettersen
27.01.2020
Eldre som ikke er plaget av sin hypotyreose, blir ikke bedre av tyroksinbehandling, viser studie. Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix I en analyse av to randomiserte studier ble det...
Petter Morten Pettersen
02.01.2020
Delprotese er like bra som totalprotese ved lårhalsbrudd med feilstilling hos eldre. Dette viser en stor randomisert studie med et betydelig norsk bidrag. Illustrasjon: Sittithat...
Petter Morten Pettersen
04.11.2019
Overvektige pasienter med type 2-diabetes som gjennomgår fedmekirurgi, har lavere risiko for kardiovaskulære hendelser enn de som ikke fedmeopereres. Illustrasjon: Ikon Images / NTB Scanpix I en...
Petter Morten Pettersen
07.10.2019
Både livsstilsfaktorer og genetikk er av betydning for risikoen for å utvikle demens, viser en ny studie. Illustrasjon: ponomariova_maria/iStock I en nylig publisert britisk studie ønsket man å...
Petter Morten Pettersen
28.08.2019
Kikkhullskirurgi gir like gode resultater som åpen kirurgi ved ventrikkelcancer, viser en ny studie. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB Scanpix I en randomisert klinisk studie i Kina ble...
Petter Morten Pettersen
01.07.2019
Stort forbruk av solbeskyttende kremer kan gi høyere serumnivåer av aktive stoffer enn anbefalt. Illustrasjon: compuinfoto/iStock Amerikanske helsemyndigheter har satt en grense på 0,5 ng/ml i serum...
Petter Morten Pettersen
05.06.2019
Risikoen for død og kardiovaskulære hendelser synes å være omtrent den samme etter kateterablasjon som ved medikamentell behandling av atrieflimmer. Dette viser en ny studie. Illustrasjon: Science...
Petter Morten Pettersen
03.05.2019
Daglig applikasjon av peanøttproteiner på huden kan desensibilisere barn med peanøttallergi. Illustrasjonsfoto: simarik/iStock Allergi mot peanøtter er en vanlig form for matvareallergi. Studier fra...
Petter Morten Pettersen
18.02.2019
Bruk av linagliptin mot type 2-diabetes gir omtrent like høy risiko for kardiovaskulære hendelser som placebo, viser en ny studie. Foto: iStock Gliptiner, også kjent som dipeptidylpeptidase-4-hemmere...