Cathrine Ebbing Om forfatteren
Artikkel

Eva Rose, Trine Dahlmann

Fødsel

224 s, ill. Sandvika: Barnebokforlaget, 2017. Pris NOK 349

ISBN 978-82-92776-45-2

Fødsel henvender seg til vordende mødre og fedre og ønsker å være et supplement til deres fødselsforberedelser. Det store formatet, tittelen preget i gullbokstaver, de harde permene og det påkostede tykke papiret gir boken et eksklusivt preg. Den er rikt illustrert med gode svart-hvitt-bilder av kvinner i fødsel, deres familier og fødselshjelpere, og har helsides fargeportretter av bokens bidragsytere fra offentlig helsevesen og private tilbydere. Forsiden dekkes av et bilde av en beveget mann (man kan se tåren i øyekroken) og hans nyfødte barn. Siden det er et rikt utvalg av gode bilder av gravide og fødende, er valget av forside noe underlig. At det også står en varm anbefaling fra en bidragsyter på forsiden, kan virke mot sin hensikt.

Boken er delt opp i fire kapitler: Valg av fødested, Offentlig fødselsomsorg, Hjelp og Privat fødselsomsorg. På enkelte bilder gjengis sitater fra teksten, uten at kilde (navn) eller profesjon angis. Det irriterer meg. Boken, som verken er skrevet av eller for fagfolk, inneholder fødselsfortellinger og informasjon fra fagpersoner. Denne informasjonen er grei og nøktern, med islett av meninger, synsing og fagpolitikk. Ved omtale av de forskjellige fødetilbudene i siste kapittel vies mulighetene i storbyen stor plass. Utenfor sentrale østlandsstrøk er nok tilbudet mer begrenset, og informasjonen ikke like relevant. Teksten skjemmes av noe dårlig språk, tegnsettingsfeil og av at noen utsagn mangler fundament.

For vordende foreldre er informasjon om fødsler i dag lett tilgjengelig fra helsemyndighetene, fødeinstitusjonene, blogger og nettforum – for å nevne noen kilder. Flere norske bøker skrevet av fagfolk, finnes også. I Fødsel er det ikke mye nytt for Tidsskriftets lesere, men boken kan tjene som gavebok eller ligge på legens eller jordmorens venterom for å pynte opp, underholde, og inspirere til konversasjon. På den måten kan den bidra i forberedelsene slik at de fødende og deres partnere kan møte den «hårde dyst» med et åpent sinn.

Anbefalte artikler