Cathrine Ebbing

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: cathrine.ebbing@helse-bergen.no

Cathrine Ebbing er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, overlege ved Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssjukehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

Artikler av Cathrine Ebbing
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media