Kommentar

Spørsmål til Ebbing

Merete Sandvig Hoel
Skribent, utdannet i real- og samfunnsfag
Interessekonflikt:  Nei

Jeg lurer bare litt på hva Ebbing, som selv jobber i Bergen, mener med at tilbudet mht fødested er større i det sentrale østlandsområdet enn i resten av landet. Bergen VAR i hvert fall stedet hvor hjemmefødselsjordmødre var ganske tilgjengelige for noen år siden. Avstanden til nærmeste sykehus er jo også kort - og Storken er der ennå, meg bekjent. Kanskje en bedre beskrivelse av muligheter for fødested kunne komme som et tillegg til bokanmeldelsen her, i stedet for den upresise avfeiingen av bokas aktualitet "utenfor det sentrale østlandsområdet" ?

Published: 12.06.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media