Kommentar

Om EPJ-løftet

Susanne Prøsch
Kommuneoverlege
Interessekonflikt:  Nei

Elektronisk pasientjournal-løftet (EPJ) som begrep ble lansert av mangeårig EPJ-ildsjel og fastlege Regin Hjertholm i 2010, etter inspirasjon av daværende Meldingsløftet. EPJ-løftet var etterlyst av mange allmennleger og konkretisert i 32 punkter for å gjøre journalsystemene våre bedre.

EPJ-løftet er finansiert av staten gjennom normaltariffforhandlingene med ca 17 millioner hvert år siden 2014. Styringsgruppen for EPJ-løftet består av tre representanter fra Direktoratet for eHelse og tre representanter fra Legeforeningen, per tiden Inger Lyngstad (fastlege), Eirik Nikolai Arnesen (lege i Legeforeningens sekretariat) og Egil Johannesen (fastlege).

Ref_EPJ_ES er et epostforum som eies av Faggruppen for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling i Norsk forening for allmennmedisin. Det er ikke denne faggruppen som leder EPJ-løftet, men vi har stor innflytelse på hvilke prosjekter som blir utviklet, og vi rekrutterer fastleger til å delta i utviklingsgruppene i EPJ-løftet.

Published: 31.10.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media