()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 657

  I Tidsskriftet nr. 9/2018, s. 657, skal forfatterrekkefølgen være:

  Kathrine Frey Frøslie

  Jo Røislien

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media