Spå eller forstå?

Kathrine Frey Frøslie, Jo Røislien Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 657

I Tidsskriftet nr. 9/2018, s. 657, skal forfatterrekkefølgen være:

Kathrine Frey Frøslie

Jo Røislien

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler