Jo Røislien

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Jo Røislien er professor i medisinsk statistikk ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger, og en profilert vitenskapsformidler.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Jo Røislien
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media