Jo Røislien

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jo Røislien

Kathrine Frey Frøslie, Jo Røislien
11.03.2019
Is statistics a foreign language, like German, Latin or Mandarin? Figure 1 Florence Nightingale changed the British healthcare system by using numbers to tell stories about the many. Illustration:...
Kathrine Frey Frøslie, Jo Røislien
26.02.2019
Er statistikk et fremmedspråk, på linje med tysk, latin eller mandarin? Figur 1 Florence Nightingale endret det britiske helsevesenet ved å fortelle tallhistorier om de mange. Illustrasjon: Florence...
Jo Røislien, Kathrine Frey Frøslie
14.01.2019
The average person is a ghost from the past. An important use of statistics is to condense many individual observations into a few summary figures, so-called descriptive statistics. Naturally, there...
Jo Røislien
02.01.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1955. I Tidsskriftet nr. 20/2018 på s. 1955 skal det stå: Republikaneren Alfred Landon kom til å vinne klart over demokraten Franklin D. Roosevelt. Vi beklager feilen...
Jo Røislien, Kathrine Frey Frøslie
01.01.2019
Gjennomsnittsmennesket er et spøkelse fra fortiden. En viktig bruk av statistikk er å oppsummere mange enkeltobservasjoner med noen få oppsummerende tall, såkalt deskriptiv eller beskrivende...
Jo Røislien
04.12.2018
At en metode gir rett svar, betyr ikke at metoden er rett. Statistikk gir oss muligheten til å si noe om de mange ved å studere de få. Ved å telle og måle får vi innsikt i hvordan noe er, ikke bare...
Kathrine Frey Frøslie, Jo Røislien
25.06.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 657 I Tidsskriftet nr. 9/2018, s. 657, skal forfatterrekkefølgen være: Kathrine Frey Frøslie Jo Røislien Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
Kathrine Frey Frøslie, Jo Røislien
29.05.2018
Only a century ago, an early and painful death was predicted for those experiencing excessive urination, and urine with a sweet odour or taste. This was before any mechanistic understanding of...
Kathrine Frey Frøslie, Jo Røislien
28.05.2018
For bare hundre år siden predikerte man en snarlig og smertefull død for dem med unormalt stor vannlating og urin som luktet eller smakte søtt. Dette var før man ante noe om mekanismene bak diabetes...
Kristoffer Herland Hellton, Jo Røislien
26.06.2017
En p-verdi er ikke det du tror den er. Figur 1 Utdrag fra det originale datasettet til John Arbuthnot (1667-1735) (2) Statistikk handler om å kvantifisere usikkerhet. Å tallfeste hvor sikre, eller...
Jøran Hjelmesæth, Jo Røislien
18.10.2007
En fersk metaanalyse tyder på at rosiglitazon kan gi økt risiko for hjerte- og karsykdom hos pasienter med type 2-diabetes. En interimsanalyse fra en pågående randomisert studie har ikke vist noen...