Annonse
Annonse

Jo Røislien

Artikler av Jo Røislien

Jo Røislien
04.12.2018
At en metode gir rett svar, betyr ikke at metoden er rett. Statistikk gir oss muligheten til å si noe om de mange ved å studere de få. Ved å telle og måle får vi innsikt i hvordan noe er, ikke bare...
Kathrine Frey Frøslie, Jo Røislien
25.06.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 657 I Tidsskriftet nr. 9/2018, s. 657, skal forfatterrekkefølgen være: Kathrine Frey Frøslie Jo Røislien Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
Kathrine Frey Frøslie, Jo Røislien
29.05.2018
Only a century ago, an early and painful death was predicted for those experiencing excessive urination, and urine with a sweet odour or taste. This was before any mechanistic understanding of...
Kathrine Frey Frøslie, Jo Røislien
28.05.2018
For bare hundre år siden predikerte man en snarlig og smertefull død for dem med unormalt stor vannlating og urin som luktet eller smakte søtt. Dette var før man ante noe om mekanismene bak diabetes...
Kristoffer Herland Hellton, Jo Røislien
26.06.2017
En p-verdi er ikke det du tror den er. Figur 1 Utdrag fra det originale datasettet til John Arbuthnot (1667-1735) (2) Statistikk handler om å kvantifisere usikkerhet. Å tallfeste hvor sikre, eller...
Jøran Hjelmesæth, Jo Røislien
18.10.2007
En fersk metaanalyse tyder på at rosiglitazon kan gi økt risiko for hjerte- og karsykdom hos pasienter med type 2-diabetes. En interimsanalyse fra en pågående randomisert studie har ikke vist noen...