Kathrine Frey Frøslie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kathrine Frey Frøslie

Kathrine Frey Frøslie, Jo Røislien
11.03.2019
Is statistics a foreign language, like German, Latin or Mandarin? Figure 1 Florence Nightingale changed the British healthcare system by using numbers to tell stories about the many. Illustration:...
Kathrine Frey Frøslie, Jo Røislien
26.02.2019
Er statistikk et fremmedspråk, på linje med tysk, latin eller mandarin? Figur 1 Florence Nightingale endret det britiske helsevesenet ved å fortelle tallhistorier om de mange. Illustrasjon: Florence...
Jo Røislien, Kathrine Frey Frøslie
14.01.2019
The average person is a ghost from the past. An important use of statistics is to condense many individual observations into a few summary figures, so-called descriptive statistics. Naturally, there...
Jo Røislien, Kathrine Frey Frøslie
01.01.2019
Gjennomsnittsmennesket er et spøkelse fra fortiden. En viktig bruk av statistikk er å oppsummere mange enkeltobservasjoner med noen få oppsummerende tall, såkalt deskriptiv eller beskrivende...
Kathrine Frey Frøslie, Jo Røislien
25.06.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 657 I Tidsskriftet nr. 9/2018, s. 657, skal forfatterrekkefølgen være: Kathrine Frey Frøslie Jo Røislien Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
Kathrine Frey Frøslie, Jo Røislien
29.05.2018
Only a century ago, an early and painful death was predicted for those experiencing excessive urination, and urine with a sweet odour or taste. This was before any mechanistic understanding of...
Kathrine Frey Frøslie, Jo Røislien
28.05.2018
For bare hundre år siden predikerte man en snarlig og smertefull død for dem med unormalt stor vannlating og urin som luktet eller smakte søtt. Dette var før man ante noe om mekanismene bak diabetes...
Eirik Helseth, Bernt Due-Tønnessen, Arild Egge, Per Kristian Eide, Torstein Meling, Tryggve Lundar, Kathrine Frey Frøslie
20.04.2002
Hydrocephalus (vannhode) defineres som patologisk akkumulering av hjernevæske (cerebrospinalvæske) intrakranialt ledsaget av forhøyet intrakranialt trykk. Hydrocephalus inndeles ofte i to...