Jostein Kråkenes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jostein Kråkenes

Aslak Aslaksen, Guttorm Jenssen, Panchakulasingam Kandiah, Jostein Kråkenes, Karen Rosendahl, Stein Magnus Aukland, Ansgar Espeland, Ingfrid S. Haldorsen
08.05.2018
Foto: Universitetet i Bergen Jarle Tor Rørvik (1954–2018) ble født på Vigra og flyttet til Volda da han begynte på skolen. Han studerte medisin ved Universitet i Bergen og avla medisinsk...
Ulrike Waje-Andreassen, Lars Thomassen, Ånen Aarli, Jostein Kråkenes, Gunnar Norgård, David Russell
05.11.2009
Arterielt hjerneinfarkt etter nyfødtperioden har en insidens på ca. 1–2/100 000 barn/år i Nord-Amerika, Europa og Australia ( 1 , 2 ). Vi mangler data fra fattige og barnerike befolkningsgrupper i...
Per Møller, Erling Myrseth, Paal-Henning Pedersen, Jostein Kråkenes, John Ludvig Larsen, Gunnar Moen
10.06.2002
Figur  1 Akustikusnevrinom. MR (T1) fra 73 år gammel kvinne. Til venstre et koronarsnitt, pasienten sett forfra. Til høyre et aksialsnitt, pasienten er sett nedenfra. Bildene er tatt etter intravenøs...
Ole Andreas Hovda, Kjell-Morten Myhr, Jostein Kråkenes, Christian A. Vedeler
10.03.2001
Myksom er en sjelden tumor i hjertet som påvises i ca. 1/2 000 – 1/10 000 tilfeller i autopsimaterialer. Det er den hyppigste primærtumor, og utgjør i post mortem-studier ca. 30 – 50 % av kardiale...
Jana Midelfart Hoff*, Finn Johan Halvorsen, Inger Asmussen, Jostein Kråkenes
20.03.2003
Dyspné hos pasienter har ofte sammenheng med langtkommen hjertesvikt og alvorlig lungesykdom. Hos disse pasientene bør man imidlertid vurdere andre årsaker til deres dyspné, særlig hvis den er...
Ansgar Espeland, Aslak Aslaksen, Dag Jensen, Karen Rosendahl, Jarle Rørvik, Jostein Kråkenes, Marit Bolstad, Ingfrid Haldorsen
21.06.2016
Trond Bjerke Larssen Trond Bjerke Larssen ble født i Norheimsund i 1944. Han var eldst i en søskenflokk på fire og vokste opp i Bergen og, fra han var åtte år, i Lofoten. Trond gikk på gymnas på Voss...
Jostein Kråkenes
04.05.2005
Hensikten med vår studie var å etablere en MR-metode som kunne visualisere båndstrukturene i øvre nakkeregion. Vi anvendte metoden for å beskrive disse strukturene hos personer uten kjent nakkeskade...
Jostein Kråkenes
03.02.2005
Man antar at nakkeslengskade utgjør ca. 30 % av alle trafikkskader. Antall nye tilfeller i Norge anslås til 1/1000 per år, og hyppigheten har vært økende de siste 20 årene. Langtidsoppfølging viser...