Et spedbarn med kul på halsen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2018: 138: 657

  I Tidsskriftet nr. 7/2018 s. 657 skal det i siste avsnitt, linje 6, stå: histologibildet.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media