Et spedbarn med kul på halsen

Sverre Morten Zahl, Camilla Jøsok Nybø, Karen Reistad Salberg Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2018: 138: 657

I Tidsskriftet nr. 7/2018 s. 657 skal det i siste avsnitt, linje 6, stå: histologibildet.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler