Karen Reistad Salberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karen Reistad Salberg

Sverre Morten Zahl, Camilla Jøsok Nybø, Karen Reistad Salberg
25.04.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018: 138: 657 I Tidsskriftet nr. 7/2018 s. 657 skal det i siste avsnitt, linje 6, stå: histologibildet. Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
Sverre Morten Zahl, Camilla Jøsok Nybø, Karen Reistad Salberg
17.04.2018
Knute i halsmuskulaturen hos nyfødte (fibromatosis colli) er en relativt sjelden tilstand som oftest oppdages før seks ukers alder. Tumoren forekommer hyppigst hos gutter ( 1 ). Etiologien er ukjent...
Beate Horsberg Eriksen, Anne Husebekk, Drude Fugelseth, Karen Reistad Salberg, Rolf Lindemann †
09.04.2013
Acutely ill newborns require prompt and correct treatment. Certain neonatal diseases carry a very high risk of recurrence in the woman’s subsequent pregnancies and births. In such cases, targeted...
Beate Horsberg Eriksen, Anne Husebekk, Drude Fugelseth, Karen Reistad Salberg, Rolf Lindemann †
09.04.2013
Acutely ill newborns require prompt and correct treatment. Certain neonatal diseases carry a very high risk of recurrence in the woman’s subsequent pregnancies and births. In such cases, targeted...
Beate Horsberg Eriksen, Anne Husebekk, Drude Fugelseth, Karen Reistad Salberg, Rolf Lindemann †
09.04.2013
Akutt sykdom hos nyfødte krever rask og korrekt behandling. Visse sykdommer i nyfødtperioden er forbundet med svært høy gjentakelsesrisiko ved kvinnens senere svangerskap og fødsler. I slike...