Camilla Jøsok Nybø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Camilla Jøsok Nybø

Sverre Morten Zahl, Camilla Jøsok Nybø, Karen Reistad Salberg
25.04.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018: 138: 657 I Tidsskriftet nr. 7/2018 s. 657 skal det i siste avsnitt, linje 6, stå: histologibildet. Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
Sverre Morten Zahl, Camilla Jøsok Nybø, Karen Reistad Salberg
17.04.2018
Knute i halsmuskulaturen hos nyfødte (fibromatosis colli) er en relativt sjelden tilstand som oftest oppdages før seks ukers alder. Tumoren forekommer hyppigst hos gutter ( 1 ). Etiologien er ukjent...