Victoria Solveig Young

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Victoria Solveig Young

Hilde Bastøe Sellevoll, Usman Saeed, Victoria Solveig Young, Gunnar Sandbæk, Karsten Gundersen, Tom Mala
07.04.2020
A woman with acute abdominal pain was admitted to hospital with suspected cholecystitis. In addition to abdominal pain, she had vomiting, loss of appetite, diarrhoea and symptoms of pyrexia. She had...
Hilde Bastøe Sellevoll, Usman Saeed, Victoria Solveig Young, Gunnar Sandbæk, Karsten Gundersen, Tom Mala
31.03.2020
En kvinne med akutte magesmerter ble innlagt med mistanke om kolecystitt. I tillegg til magesmerter hadde hun feberfølelse, oppkast, redusert matlyst og diaré. Hun hadde ingen...
Marit Gjertsen, Ellen Viktil, Victoria Solveig Young
21.08.2018
Hans Jørgen Noreng (1961–2017), overlege ved radiologisk avdeling Ullevål sykehus, døde brått og uventet av massiv lungeemboli på Ullevål sykehus 20. desember 2017. Kollegaers støttespiller og en av...
Magnus Hølmo Fasting, Victoria Solveig Young, Tom Glomsaker
26.04.2018
En mann i 40-årene ble lagt inn i gastrokirurgisk avdeling med to dagers sykehistorie med smerter under høyre kostalbue. Smertene hadde startet relativt akutt og debuterte en time etter et stort...