Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Toeggede tvillinger etter innsetting av ett embryo

Hans Ivar Hanevik, Astrid Helene Sydtveit, Erling Ekerhovd Om forfatterne

En kvinne i midten av 30-årene og hennes partner var til in vitro-fertilisering (IVF) på grunn av primær infertilitet. Etter vanlig utredning fant man ingen sikker forklaring på parets barnløshet, bortsett fra at kvinnen i perioder hadde uregelmessige menstruasjonsintervaller og at sædkvaliteten var moderat redusert.

Kvinnen ble ikke gravid ved det første forsøket på in vitro-fertilisering. Ett overtallig embryo ble imidlertid fryst ned, og det ble bestemt at man skulle benytte dette embryoet ved neste forsøk.

Ved fryseforsøket ble kvinnen behandlet med aromatasehemmeren letrozol for å fremme optimal eggløsning (1). Det ble utført transvaginal ultralydundersøkelse et par dager før forventet eggløsning, hvor man så to preovulatoriske follikler. Kvinnen fikk positiv eggløsningstest, og embryoet ble tint og satt inn i livmorhulen. Graviditetstesten et par uker senere var positiv. Paret kom derfor til ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 8. Både de blivende foreldrene og den undersøkende legen ble overrasket da man så to adskilte fostersekker, hver med ett vitalt foster. Som bildet viser forelå en diamnional, dikorial tvillinggraviditet.

En toegget tvillinggraviditet etter innsetting av ett embryo krever en forklaring. Det er i dag vanlig behandlingsstrategi å sette inn ett embryo ved in vitro-fertilisering, hvorpå overtallige embryoer blir fryst ned for å kunne benyttes senere. Forekomsten av tvillinggraviditeter etter innsetting av ett embryo er over 2 %. Hoveddelen av disse er eneggede tvillinger, men toeggede tvillinggraviditeter er ikke helt uvanlig (2).

I dette tilfellet hadde man altså sett to preovulatoriske eggposer på dag 11 i menstruasjonssyklusen. Årsaken til tvillinggraviditeten er selvsagt at paret har hatt samleie. Riktignok viste gjentatte sædprøver noe redusert kvalitet, men dette utelukker ikke naturlig konsepsjon. Vi kan ikke vite om den ene graviditeten skyldes innsetting av et tinet embryo i livmorhulen, eller om hvert av eggene i de to eggposene resulterte i graviditet.

Hvordan gikk det så med svangerskapet? Ved ballonginduksjon på grunn av preeklampsi i svangerskapsuke 35 oppsto en kraftig vaginalblødning. Man kunne ikke utelukke placentaløsning. Det ble derfor utført keisersnitt, og to barn, en jente og en gutt, kom til verden.

Vi takker overlege Mette Friberg for tillatelse til å bruke bildet.

Begge foreldrene har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

1

Ekerhovd E. Ovulasjonsinduksjon ved bruk av letrozol. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 412 - 5. [PubMed][CrossRef]

2

Osianlis T, Rombauts L, Gabbe M et al. Incidence and zygosity of twin births following transfers using a single fresh or frozen embryo. Hum Reprod 2014; 29: 1438 - 43. [PubMed][CrossRef]

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Helbig Anne

Funn av dichorial placentering ved ultralyd gir ikke informasjon om tvillinger er en- eller toeggede. Dichorial placentering forekommer ved ca. en tredel av eneggede tvillinger. Dette er avhengig av om delingen av det befruktede egget skjer før dag 4. I artikkelen opplyses det ikke om embryoets alder ved nedfrysning.

At det ble født en jente og en gutt taler selvfølgelig sterkt for at svangerskapet var toegget, og sannsynliggjør forfatternes forklaring. Men en veldig sjelden gang kan til og med eneggede tvillinger ha diskordant kjønn, f.eks. ved chimerisme (1).

Anbefalte artikler

Annonse
Annonse