Toeggede tvillinger etter innsetting av ett embryo

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En kvinne i midten av 30-årene og hennes partner var til in vitro-fertilisering (IVF) på grunn av primær infertilitet. Etter vanlig utredning fant man ingen sikker forklaring på parets barnløshet, bortsett fra at kvinnen i perioder hadde uregelmessige menstruasjonsintervaller og at sædkvaliteten var moderat redusert.

  Kvinnen ble ikke gravid ved det første forsøket på in vitro-fertilisering. Ett overtallig embryo ble imidlertid fryst ned, og det ble bestemt at man skulle benytte dette embryoet ved neste forsøk.

  Ved fryseforsøket ble kvinnen behandlet med aromatasehemmeren letrozol for å fremme optimal eggløsning (1). Det ble utført transvaginal ultralydundersøkelse et par dager før forventet eggløsning, hvor man så to preovulatoriske follikler. Kvinnen fikk positiv eggløsningstest, og embryoet ble tint og satt inn i livmorhulen. Graviditetstesten et par uker senere var positiv. Paret kom derfor til ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 8. Både de blivende foreldrene og den undersøkende legen ble overrasket da man så to adskilte fostersekker, hver med ett vitalt foster. Som bildet viser forelå en diamnional, dikorial tvillinggraviditet.

  En toegget tvillinggraviditet etter innsetting av ett embryo krever en forklaring. Det er i dag vanlig behandlingsstrategi å sette inn ett embryo ved in vitro-fertilisering, hvorpå overtallige embryoer blir fryst ned for å kunne benyttes senere. Forekomsten av tvillinggraviditeter etter innsetting av ett embryo er over 2 %. Hoveddelen av disse er eneggede tvillinger, men toeggede tvillinggraviditeter er ikke helt uvanlig (2).

  I dette tilfellet hadde man altså sett to preovulatoriske eggposer på dag 11 i menstruasjonssyklusen. Årsaken til tvillinggraviditeten er selvsagt at paret har hatt samleie. Riktignok viste gjentatte sædprøver noe redusert kvalitet, men dette utelukker ikke naturlig konsepsjon. Vi kan ikke vite om den ene graviditeten skyldes innsetting av et tinet embryo i livmorhulen, eller om hvert av eggene i de to eggposene resulterte i graviditet.

  Hvordan gikk det så med svangerskapet? Ved ballonginduksjon på grunn av preeklampsi i svangerskapsuke 35 oppsto en kraftig vaginalblødning. Man kunne ikke utelukke placentaløsning. Det ble derfor utført keisersnitt, og to barn, en jente og en gutt, kom til verden.

  Vi takker overlege Mette Friberg for tillatelse til å bruke bildet.

  Begge foreldrene har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media