Erling Ekerhovd

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erling Ekerhovd

Hans Ivar Hanevik, Astrid Helene Sydtveit, Erling Ekerhovd
19.03.2018
En kvinne i midten av 30-årene og hennes partner var til in vitro-fertilisering (IVF) på grunn av primær infertilitet. Etter vanlig utredning fant man ingen sikker forklaring på parets barnløshet,...
Erling Ekerhovd
04.10.2007
Stortinget vedtok nylig regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven ( 1 , 2 ). En sentral endring er at man vil tillate begrenset bruk av preimplantatorisk genetisk diagnostikk. Slik...
Erling Ekerhovd
29.05.2008
Azoospermi innebærer at det ikke finnes spermier i ejakulatet i minst to sædprøver. Tilstanden forekommer hos cirka 1 % av alle menn og påvises hos cirka 10 % av menn som gjennomgår...
Erling Ekerhovd
26.02.2009
Hos 20 – 30 % av alle kvinner som søker medisinsk hjelp for ufrivillig barnløshet, diagnostiseres anovulasjon ( 1 ). De aller fleste av disse har et normalt østrogennivå. For å indusere eggløsning...
Erling Ekerhovd
08.06.2006
Azoospermi innebærer at det ikke finnes sædceller i ejakulatet i minst to sædprøver ( 1 ). Tilstanden foreligger hos cirka 1 % av alle menn og påvises hos 10 – 15 % av alle menn med...
Erling Ekerhovd
06.09.2011
Hvert år fødes omtrent 2 000 barn i Norge etter in vitro-fertilisering (IVF). I mer enn 20 år har initial nedregulering av eggstokkene ved bruk av gonadotropinfrigjørende hormonagonist (GnRH-agonist...
Björn Logi Isfoss, Stein Helge Røsbekk, Erling Ekerhovd
11.08.2015
Photo: Stein Helge Røsbekk A woman in her late 20s, second trimester of her third pregnancy, no complications, discovered black spots on the soles of her feet. Eight dark, macular skin lesions 1 – 5...
Erling Ekerhovd
08.09.2005
Polycystisk ovariesyndrom er den vanligste endokrine forstyrrelsen hos kvinner. Mer enn 5 % av alle kvinner i fertil alder har syndromet. Etiologien er ikke klarlagt, men kvinner med lidelsen utgjør...
Erling Ekerhovd
21.10.2010
helseorganisasjon, Verdens WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen 5. utg. 287 s, tab, ill. Genève: WHO, 2010. Pris CHF 50 ISBN 978-92-4-154778-9 Sædprøveanalyser...
Björn Logi Isfoss, Stein Helge Røsbekk, Erling Ekerhovd
11.08.2015
Foto: Stein Helge Røsbekk En kvinne i slutten av 20-årene, tredjegangsgravid i annet trimester, uten komplikasjoner, oppdaget svarte flekker på fotsålen. Det ble funnet åtte mørke, makulære...