Hans Ivar Hanevik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Ivar Hanevik

Hans Ivar Hanevik, Arne Sunde, Vidar von Düring
17.08.2020
Dr.med. Jarl A. Kahn (født 9. mai 1943) døde 16. mai 2020 etter et kort sykeleie, 77 år gammel. Han var en av grunnleggerne av norsk fertilitetsbehandling. Dr. Kahn vokste opp i...
Hans Ivar Hanevik, Astrid Helene Sydtveit, Erling Ekerhovd
19.03.2018
En kvinne i midten av 30-årene og hennes partner var til in vitro-fertilisering (IVF) på grunn av primær infertilitet. Etter vanlig utredning fant man ingen sikker forklaring på parets barnløshet,...
Hans Ivar Hanevik, Unn Mette Friberg, Anette Bergh, Siv Elin Karlsen, Katarina Isfoss, Jarl A. Kahn
04.10.2007
Antall par som søker hjelp for ufrivillig barnløshet, har vært sterkt økende de siste 25 år. Dette er ikke bare fordi antallet infertile par har økt, men også fordi mulighetene for behandling er...
Torben Ianssen, Hans Ivar Hanevik
28.02.2008
Ernst Bjerke tar i Tidsskriftet nr. 24/2007 – julenummeret – frem en interessant kasuistikk fra vår norske medisinske historie ( 1 ). Det dreier seg om et av Norges få beskrevne tilfeller av...
Hans Ivar Hanevik, Jarl A. Kahn, Anette Bergh, Ellen Eriksen, Unn Mette Friberg, Caroline Vegheim Haraldsen, Trine Gullhaug Nilsen, Astrid Helene Sydtveit, Paula Rode
30.04.2012
Assistert befruktning hjelper infertile pasienter til å få barn. Tradisjonelt er assistert befruktning ansett som virkningsfull når den gir høy andel graviditeter per startet behandlingsforsøk med in...
Hans Ivar Hanevik
27.01.2015
Variasjon i genet som koder for et regulatorprotein for follikkelmodning kan ha betydning for ovarial respons ved fertilitetsbehandling. Hans Ivar Hanevik. Foto: Astrid Helene Sydtveit Noen pasienter...