Tiltak for redusert antibiotikabruk i Kina

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Overforbruk av antibiotika ved forkjølelsessymptomer hos barn kan reduseres gjennom opplæring og bevisstgjøring. Dette viser en ny studie fra Kina.

  Illustrasjonsfoto: AP/NTB scanpix
  Illustrasjonsfoto: AP/NTB scanpix

  Antibiotikaresistens skyldes i all hovedsak overforbruk av antibiotika. Dette er et globalt problem. I Kina forskrives antibiotika til 70 % av dem som oppsøker lege på grunn av forkjølelsessymptomer. Særlig forskrives det mye antibiotika til barn.

  I en fersk studie fra Kina ble tiltak for å redusere antibiotikabruken hos barn i alderen 2–14 år studert (1). Av 25 legesentre ble 12 klyngerandomisert til en intervensjonsgruppe, der legene fikk opplæring og veiledning i indikasjon for antibiotikaforskrivning og hadde månedlige gjennomganger av sin praksis. Foreldrene fikk opplæring under konsultasjonen, fikk utdelt en informasjonsbrosjyre og kunne se på en informasjonsvideo på venterommet. Ved de øvrige 13 legesentrene fortsatte legene sin kliniske praksis som før.

  Sammenlignet med praksisen de siste tre måneder før intervensjonen ble forskrivningen av antibiotika redusert fra 82 % til 40 % av konsultasjonene i intervensjonsgruppen, mens forskrivingen i kontrollgruppen var uendret (henholdsvis 75 % og 70 % i de to periodene). Dette tilsvarer en absolutt reduksjon i antibiotikaforskrivning på 29 % (95 % KI 16–42 %). Totalt inngikk ca. 10 000 pasientkonsultasjoner i denne analysen.

  Denne studien er en av de første om tiltak for å redusere antibiotikabruken i lavinntekts- og mellominntektsland. Den hadde en pragmatisk design som viser at enkle tiltak kan gi stor effekt. Men forfatterne påpeker at det også på slutten av intervensjonstiden ble forskrevet for mye antibiotika, derfor kan flere tiltak være nødvendig. Studien var dessuten kortvarig. Det trengs større studier med lengre oppfølgingstid for å se om effekten av denne type tiltak vedvarer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media