Kristoffer Brodwall

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Barne- og ungdomsklinikken

Haukeland universitetssjukehus

Forfatterbidrag: idé, utforming/design, datainnsamling, analyse og tolkning av data, statistiske utregninger, litteratursøk, utarbeiding og revisjon av manus og godkjenning av innsendte manusversjon.

Kristoffer Brodwall er ph.d., spesialist i barnemedisin og overlege.

Artikler av Kristoffer Brodwall
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media