Nivalent HPV-vaksine er best og trygt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Den nye nivalente vaksinen mot humant papillomvirus er mer effektiv og like trygg som den gamle firevalente vaksinen.

  Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix
  Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix

  Den nye nivalente vaksinen mot humant papillomvirus (HPV) er svært lik den gamle firevalente vaksinen, men dekker flere HPV-typer. Vaksinen gir beskyttelse mot både HPV 31, 33, 45, 52 og 58 i tillegg til HPV 6, 11, 16 og 18.

  I en studie som nylig er publisert i The Lancet, ble rundt 14 000 kvinner i alderen 16–26 år fulgt opp i seks år (1). Omtrent 7 000 fikk den nye nivalente HPV-vaksinen og omtrent 7 000 fikk den firevalente vaksinen. I gruppen som fikk den nivalente vaksinen, var det 0,5 tilfeller per 10 000 personår av høygradig cervikal, vulvar eller vaginal dysplasi relatert til de aktuelle virustypene. I kontrollgruppen var det 19 tilfeller per 10 000 personår. Det var ingen forskjell i bivirkninger. 11 kvinner døde, henholdsvis seks og fem i hver gruppe, men ingen av disse dødsfallene ble vurdert å ha sammenheng med vaksinen.

  – Denne studien bekrefter at HPV-vaksinering er trygt og effektivt, og at den nye nivalente HPV-vaksinen gir bedre beskyttelse enn den firevalente, sier Sveinung Sørbye, som er overlege ved Avdeling for klinisk patologi, Universitetssykehuset Nord-Norge.

  Han påpeker at mens den firevalente HPV-vaksinen beskytter mot HPV type 16 og 18, som er årsak til 70 % av alle tilfeller av livmorhalskreft, kan den nivalente HPV-vaksinen forebygge opptil 90 % av alle tilfeller av livmorhalskreft.

  – Noen vil mene at det er en svakhet ved studien at den ikke hadde en placeboarm med saltvann, men Future II-studien viste at HPV-vaksinering er så effektiv at det er uetisk å ikke tilby aktiv vaksine, sier Sørbye, som mener at studien må få konsekvenser for hvilken vaksine som skal tilbys norske ungdommer.

  – Folkehelseinstituttet har tidligere vurdert den bivalente og firevalente HPV-vaksinen som likeverdige når det gjelder forebygging av kreft. Denne studien dokumenterer at den nivalente er bedre enn den firevalente. Det kan derfor være vanskelig å forstå at Folkehelseinstituttet foretrakk den bivalente fremfor den nivalente vaksinen i de to siste anbudene for innkjøp av HPV-vaksine, sier Sørbye.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media