Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Øyvind Stople Sivertsen Om forfatteren

Den nye nivalente vaksinen mot humant papillomvirus er mer effektiv og like trygg som den gamle firevalente vaksinen.

https://tidsskriftet.no/sites/default/files/styles/tidsskriftet-full-column/public/article--2018--01--18-0008--FAT_18-0008-01.jpg

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix

Den nye nivalente vaksinen mot humant papillomvirus (HPV) er svært lik den gamle firevalente vaksinen, men dekker flere HPV-typer. Vaksinen gir beskyttelse mot både HPV 31, 33, 45, 52 og 58 i tillegg til HPV 6, 11, 16 og 18.

I en studie som nylig er publisert i The Lancet, ble rundt 14 000 kvinner i alderen 16–26 år fulgt opp i seks år (1). Omtrent 7 000 fikk den nye nivalente HPV-vaksinen og omtrent 7 000 fikk den firevalente vaksinen. I gruppen som fikk den nivalente vaksinen, var det 0,5 tilfeller per 10 000 personår av høygradig cervikal, vulvar eller vaginal dysplasi relatert til de aktuelle virustypene. I kontrollgruppen var det 19 tilfeller per 10 000 personår. Det var ingen forskjell i bivirkninger. 11 kvinner døde, henholdsvis seks og fem i hver gruppe, men ingen av disse dødsfallene ble vurdert å ha sammenheng med vaksinen.

– Denne studien bekrefter at HPV-vaksinering er trygt og effektivt, og at den nye nivalente HPV-vaksinen gir bedre beskyttelse enn den firevalente, sier Sveinung Sørbye, som er overlege ved Avdeling for klinisk patologi, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Han påpeker at mens den firevalente HPV-vaksinen beskytter mot HPV type 16 og 18, som er årsak til 70 % av alle tilfeller av livmorhalskreft, kan den nivalente HPV-vaksinen forebygge opptil 90 % av alle tilfeller av livmorhalskreft.

– Noen vil mene at det er en svakhet ved studien at den ikke hadde en placeboarm med saltvann, men Future II-studien viste at HPV-vaksinering er så effektiv at det er uetisk å ikke tilby aktiv vaksine, sier Sørbye, som mener at studien må få konsekvenser for hvilken vaksine som skal tilbys norske ungdommer.

– Folkehelseinstituttet har tidligere vurdert den bivalente og firevalente HPV-vaksinen som likeverdige når det gjelder forebygging av kreft. Denne studien dokumenterer at den nivalente er bedre enn den firevalente. Det kan derfor være vanskelig å forstå at Folkehelseinstituttet foretrakk den bivalente fremfor den nivalente vaksinen i de to siste anbudene for innkjøp av HPV-vaksine, sier Sørbye.

1

Huh WK, Joura EA, Giuliano AR et al. Final efficacy, immunogenicity, and safety analyses of a nine-valent human papillomavirus vaccine in women aged 16-26 years: a randomised, double-blind trial. Lancet 2017; 390: 2143 - 59. [PubMed][CrossRef]

Kommentarer

(1)

Lill Trogstad

I kommentarartikkelen «Nivalent vaksine er best og trygt» i Tidsskriftet 4/2018 blir effekt og sikkerhetsresultater for nivalent HPV-vaksine presentert, og det stilles spørsmål ved Folkehelseinstituttets vurderinger i forbindelse med vaksineanbud. Etter vårt syn gir kommentarartikkelen i siste avsnitt et mangelfullt bilde av den dokumenterte kunnskapen vi har om effekt av HPV-vaksiner.

Anbefalte artikler

Annonse
Annonse