Kommentar

Unyansert om HPV-vaksiner

Lill Trogstad
Leder, Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet
Interessekonflikt:  Nei
Berit Feiring
Seniorrådgiver
Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Margrethe Greve-isdahl
Overlege
Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, Folkehelseinstituttet

I kommentarartikkelen «Nivalent vaksine er best og trygt» i Tidsskriftet 4/2018 blir effekt og sikkerhetsresultater for nivalent HPV-vaksine presentert, og det stilles spørsmål ved Folkehelseinstituttets vurderinger i forbindelse med vaksineanbud. Etter vårt syn gir kommentarartikkelen i siste avsnitt et mangelfullt bilde av den dokumenterte kunnskapen vi har om effekt av HPV-vaksiner.

Studien som omtales i kommentarartikkelen konkluderer med at Gardasil 9 (HPV 6/11/16/18/31/33/45/52/58) forventes å gi 90% beskyttelse mot livmorhalskreft (1). Vaksinen kom på markedet i 2015. Det er ikke publisert data på effekt fra bruk i vaksinasjonsprogram.
Nesten 59% av høygradige lesjoner i livmorhalsen i Norge forårsakes av HPV-typene 16/18/31/33/45, mens 91% av livmorhalskrefttilfellene skyldes disse typene (2). HPV 52 og 58, som inngår i Gardasil 9, bidrar lite til sykdomsbyrden; HPV 52 påvises i 1.1% av tilfellene, HPV 58 i færre (2). HPV-relatert sykdom hos menn forårsakes i hovedsak av HPV 16/18 (2).

HPV-vaksinene har i randomiserte studier vist høy beskyttelse mot HPV 16/18 relatert infeksjon og høygradige lesjoner i livmorhalsen (> 90%). Cervarix (HPV 16/18) benyttes i HPV-vaksinasjonsprogrammene i Norge, og har dokumentert 93% beskyttelse mot CIN3+ uavhengig av HPV-type (3). Tilsvarende beskyttelse for Gardasil (HPV 6/11/16/18) er 43% (3). Den høye beskyttelsen for Cervarix skyldes kryssbeskyttelse mot HPV 31/33/45.

Gardasil og Cervarix har vært brukt i vaksinasjonsprogram siden 2007, og det er vist høy og langvarig beskyttelse (4, 5). En studie blant jenter vaksinert med Cervarix som 12-åringer, viser 89% beskyttelse mot infeksjon med HPV 16/18, høy kryssbeskyttelse mot HPV 31/33/45 (94%, 79%, 83%) og høy beskyttelse mot alle fem HPV-typer hos uvaksinerte jenter, som uttrykk for flokkbeskyttelse (4). Skotske data viser også 94% reduksjon i CIN3+ uavhengig av HPV-type (6). Det er beskyttelse på samme nivå som Gardasil9 forventes å gi.

Nesten 90% av alle jenter som tilbys HPV vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet takker i dag ja, og vaksinasjonsdekningen i Norge er blant de høyeste i verden. Vaksinetilbudet inkluderer innhentingsvaksine til kvinner født 1991 eller senere, og fra høsten 2018 også gutter i 7.klasse.

Fagmiljøene og Folkehelseinstituttet har felles målsetting om redusert HPV-relatert sykdomsbyrde. Vaksinasjonsprogrammet er et enestående og svært effektivt verktøy for primærforebygging av HPV-relatert sykdom. For å nå målsettingen må formidling av helhetlig og oppdatert kunnskap om effekt av HPV-vaksine tilstrebes, slik at uberettiget tvil og usikkerhet om effekten av vaksinen som for tiden er i bruk i programmet unngås.

Høy oppslutning om HPV-vaksinasjonsprogrammet er det mest effektive tiltaket for å redusere HPV-relatert sykdom.

Litteratur
1. Huh WK, Joura EA, Giuliano AR et al. Final efficacy, immunogenicity, and safety analyses of a nine-valent human papillomavirus vaccine in women aged 16-26 years: a randomised, double-blind trial. Lancet. 2017 Nov 11;390(10108):2143-2159. doi: 10.1016/S0140-6736(17)31821-4.
2. Bruni L, Barrionuevo-Rosas L, Albero G et al ICO/IARC Information Centre on HPV and Cancer (HPV Information Centre). Human Papillomavirus and Related Diseases in the World. Summary Report 27 July 2017. (9.3.2018)
3. Lehtinen M1, Paavonen J, Wheeler CM et al. Overall efficacy of HPV-16/18 AS04-adjuvanted vaccine against grade 3 or greater cervical intraepithelial neoplasia: 4-year end-of-study analysis of the randomised, double-blind PATRICIA trial. Lancet Oncol. 2012 Jan;13(1):89-99. doi: 10.1016/S1470-2045(11)70286-8
4. Kavanagh K, Pollock KG, Cuschieri K et al. Changes in the prevalence of human papillomavirus following a national bivalent human papillomavirus vaccination programme in Scotland: a 7-year cross-sectional study. Lancet Infect Dis 2017. http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099817)30468-1.
5 Garland SM, Kjaer SK, Muñoz N et al. Impact and Effectiveness of the Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine: A Systematic Review of 10 Years of Real-world Experience. Clin Infect Dis. 2016 Aug 15;63(4):519-27. doi: 10.1093/cid/ciw354
6 Pollock K.Presentasjon Eurogin, Amsterdam 2017

Published: 08.03.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media