Spesialistdiplom likevel

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Leger som blir godkjent som spesialist, får ikke lenger et diplom fra Helsedirektoratet. Hudlegeforeningen sørger for at de får overrakt et spesialistdiplom likevel.

  Etter at Helsedirektoratet overtok godkjenningen av spesialister, får ikke lenger leger som blir godkjent som spesialist, et diplom som viser deres nye status (1). Årsaken til at diplomordningen falt bort er uklar. Kanskje ligger det økonomiske forhold bak – til tross for at søkeren må betale hele 4 500 kroner av egen lomme for at søknaden skal innvilges. Ledelsen i den aktuelle avdelingen i Helsedirektoratet har ikke kommentert saken etter at den ble tatt opp i Tidsskriftet i 2015 (2).

  Vi har liten tradisjon for høytid, ritualer og diplomer i Norge (2). Likevel har mange unge spesialister og leger i spesialisering etterlyst et spesialistdiplom, i hvert fall er det tilfellet innen spesialiteten hud- og veneriske sykdommer. Å bli godkjent spesialist er resultatet av et langt og krevende utdanningsløp, så det føles godt å få et håndfast bevis på at målet er nådd. Å få et tørt, upersonlig og byråkratisk brev eller en e-post er ikke helt det samme.

  Diplom fra fagmedisinsk forening

  Diplom fra fagmedisinsk forening

  Norsk forening for dermatologi og venerologi, som er hudlegenes fagmedisinske forening i Legeforeningen, besluttet derfor å utstede sitt eget spesialistdiplom, der det fremgår at diplommottakeren er godkjent som spesialist av Helsedirektoratet i henhold til gjeldende lovverk og registrert som spesialist i foreningens medlemsregister. De siste årene har styret utstedt slike diplomer til alle vi har fått melding om er blitt godkjent som spesialist. Diplomene er så blitt overrakt av leder eller en overordnet lege på den aktuelle utdanningsavdeling ved en passende anledning. Ordningen er blitt godt mottatt, både av lederne ved landets utdanningsavdelinger og – ikke minst – av de nye spesialistene.

  Inger Mathilde Lofterød, stolt spesialist med diplom utstedt av Norsk forening for dermatologi og venerologi. Foto: Petter…
  Inger Mathilde Lofterød, stolt spesialist med diplom utstedt av Norsk forening for dermatologi og venerologi. Foto: Petter Gjersvik

  Utdanning av nye spesialister og annet helsepersonell er en lovpålagt oppgave for helseforetakene, og denne oppgaven må synliggjøres, særlig i tider hvor «produksjon» av pasientkonsultasjoner, prosedyrekoder og liggedøgn spiller en stadig større rolle, ofte på bekostning av utdanning, fagutvikling og kvalitetssikring. For unge leger er et spesialistdiplom en synlig anerkjennelse av deres innsats og en dokumentasjon av deres nye status.

  I påvente av at Helsedirektoratet omgjør sin beslutning om ikke lenger å utstede spesialistdiplomer, oppfordrer vi andre fagmedisinske foreninger til å ta opp hudlegenes diplomordningen for leger ved godkjenning som spesialist.

  En av forfatterne er redaktør i Tidsskriftet. Manuskriptet er derfor behandlet eksternt av setteredaktør Pål Gulbrandsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media