Katarina Zak Stangeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Katarina Zak Stangeland

Katarina Zak Stangeland, Theis Huldt-Nystrøm, Xiaotong Li, Kjersti Danielsen
17.09.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1173–6. I Tidsskriftet nr. 12/2019 på side 1175 skal siste setning i nest siste avsnitt være: Isotretinoinbehandling bør vurderes raskt ved arrdannende eller alvorlig...
Katarina Zak Stangeland, Theis Huldt-Nystrøm, Xiaotong Li, Kjersti Danielsen
09.09.2019
Akne bør ikke oppfattes som en selvbegrensende ungdomsplage. På grunn av økende problemer med antibiotikaresistente bakterier anbefales restriktiv bruk av peroral og topikal antibiotika. Det finnes...
Petter Gjersvik, Katarina Zak Stangeland
22.01.2018
Leger som blir godkjent som spesialist, får ikke lenger et diplom fra Helsedirektoratet. Hudlegeforeningen sørger for at de får overrakt et spesialistdiplom likevel. Etter at Helsedirektoratet...
Theis Huldt-Nystrøm, Kjersti Danielsen, Xiaotong Li, Katarina Zak Stangeland
02.10.2017
Rosacea er en vanlig forekommende kronisk residiverende ansiktsdermatose, som ofte har negativ innvirkning på livskvaliteten. Behandlingen er symptomatisk og består av antiinflammatoriske midler,...
Bjarte Steinkjer, Katarina Zak Stangeland, Carsten Sauer Mikkelsen
18.03.2011
Hennatatoveringer er blitt svært populære, og det kan synes som om forekomsten av kontaktallergi øker. Vi har hatt flere pasienter med slike plager og vil gjerne gi en kort oversikt over fenomenet...