Hvordan kan strykprosenten ved eksamen stabiliseres?

Anders Barli Colberg, Daniel Vatn, Rune Standal, Maria Radtke, Tobias S. Slørdahl Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1601–6

I Tidsskriftet nr. 20/2017 s. 1604 skal det i tabell 2, 1. rad, 4. kolonne (Gjennomsnittsskår) stå 78,7. På side 1606 i figur 3 skal som tekst langs X-aksen stå: Eksamener 2010–15 (ikke Kuluminerte eksamener).

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler