Maria Radtke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Maria Radtke

Carina Gøtestam Skorpen, Kjell Åsmund Blix Salvesen, Øyvind Palm, Maria Radtke, Marianne Wallenius
25.05.2021
Systemisk lupus erythematosus er en sjelden revmatisk bindevevssykdom som rammer kvinner i fertil alder. Sykdommen innebærer økt risiko for føtale og maternelle...
Eskild Skov Pedersen, Sindre Tengesdal, Maria Radtke, Knut Asbjørn Rise Langlo
25.04.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 613–6. I Tidsskriftet nr. 7/2019 på s. 613 og 615 skal forfatternavnet være Maria Radtke . Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
Eskild Skov Pedersen, Sindre Tengesdal, Maria Radtke, Knut Asbjørn Rise Langlo
08.04.2019
Exercise-induced rhabdomyolysis is a condition characterised by breakdown and necrosis of striated skeletal muscle cells, with systemic release of muscle enzymes such as creatine kinase (CK) and...
Anders Barli Colberg, Daniel Vatn, Rune Standal, Maria Radtke, Tobias S. Slørdahl
28.11.2017
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1601–6 I Tidsskriftet nr. 20/2017 s. 1604 skal det i tabell 2, 1. rad, 4. kolonne (Gjennomsnittsskår) stå 78,7. På side 1606 i figur 3 skal som tekst langs X-aksen...
Anders Barli Colberg, Daniel Vatn, Rune Standal, Maria Radtke, Tobias S. Slørdahl
31.10.2017
Examinations are a key component of medical studies and are used as a tool for learning and for assessing whether the students possess the requisite knowledge ( 1 ). Since the examinations function...
Anders Barli Colberg, Daniel Vatn, Rune Standal, Maria Radtke, Tobias S. Slørdahl
30.10.2017
Eksamen er en viktig del av medisinstudiet og brukes som et verktøy for læring og for å måle at studentene kan det de skal ( 1 ). Siden eksamen fungerer som kvalitetskontroll for videre progresjon i...