Rune Standal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rune Standal

Anders Barli Colberg, Daniel Vatn, Rune Standal, Maria Radtke, Tobias S. Slørdahl
28.11.2017
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1601–6 I Tidsskriftet nr. 20/2017 s. 1604 skal det i tabell 2, 1. rad, 4. kolonne (Gjennomsnittsskår) stå 78,7. På side 1606 i figur 3 skal som tekst langs X-aksen...
Anders Barli Colberg, Daniel Vatn, Rune Standal, Maria Radtke, Tobias S. Slørdahl
31.10.2017
Examinations are a key component of medical studies and are used as a tool for learning and for assessing whether the students possess the requisite knowledge ( 1 ). Since the examinations function...
Anders Barli Colberg, Daniel Vatn, Rune Standal, Maria Radtke, Tobias S. Slørdahl
30.10.2017
Eksamen er en viktig del av medisinstudiet og brukes som et verktøy for læring og for å måle at studentene kan det de skal ( 1 ). Siden eksamen fungerer som kvalitetskontroll for videre progresjon i...