Annonse
Annonse

Stor eller liten forbokstav i sykehusnavn?

Erik Magnus Berntsen Om forfatteren

Jeg har lagt merke til at Tidsskriftet konsekvent skriver St. Olavs hospital med liten h, mens sykehuset selv skriver det med stor. Hva er korrekt?

I Tidsskriftet skrives sykehusnavnet med liten h (1), men det offisielle navnet er ifølge sykehusets profilhåndbok St. Olavs Hospital HF (2).

Når Tidsskriftet derimot omtaler Betanien Hospital i Skien og det tidligere Hospitalet Betanien i Bergen brukes det både stor H og stor B (3, 4). Hva er riktig skrivemåte av sykehusnavn og hva bør Tidsskriftet bruke?

Les svaret til Erlend Hem.

1

Hem E. Korridorpasientene som ble vekk. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 601.

2

Profilhåndboken. St. Olavs Hospital. https://stolav.no/Kommavd/Profil/Stolav-profilhandbok-v-1.pdf (13.1.2017).

3

Hem E. Spiralbruk beskytter mot livmorhalskreft. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 2444. [PubMed]

4

Johannessen LB. Enighet om ny hovedavtale. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 83.

Kommentarer

(0)
Annonse
Annonse