Erik Magnus Berntsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Klinikk for bildediagnostikk

St. Olavs hospital

og

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

NTNU

Erik Magnus Berntsen er ph.d., overlege og førsteamanuensis.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Erik Magnus Berntsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media