Erik Magnus Berntsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Magnus Berntsen

Bjørn-Tore Listog Sundet, Daniel Fossum Bratbak, Erik Magnus Berntsen
05.11.2019
This image shows paradoxical brain herniation in a patient with known renal failure, hypertension and coronary artery disease who had undergone a hemicraniectomy a few months earlier. Paradoxical...
Bjørn-Tore Listog Sundet, Daniel Fossum Bratbak, Erik Magnus Berntsen
28.10.2019
Bildet viser paradoksal hjerneherniering hos en pasient med kjent nyresvikt, hypertensjon og koronarsykdom som noen måneder tidligere hadde gjennomgått hemikraniektomi. Paradoksal hjerneherniering er...
Geir Wenberg Jacobsen, Elena Titova, Jan Pål Loennechen, Erik Magnus Berntsen
12.06.2018
A man in his early seventies attended the accident and emergency department with chills and reduced general condition. His temperature was 40.6 °C, and blood tests showed a CRP level of 115 mg/l (...
Geir Wenberg Jacobsen, Elena Titova, Jan Pål Loennechen, Erik Magnus Berntsen
12.06.2018
En mann, tidlig i 70-årene, oppsøkte legevakten med frostanfall og nedsatt allmenntilstand. Temperaturen ble målt til 40,6 °C, og blodprøvene viste CRP på 115 mg/l (< 5) og leukocytter på 12,9 ...
Erik Magnus Berntsen, Geir W. Jacobsen
22.01.2018
Skal Tidsskriftet sikre seg dagens unge leger som fremtidens fagfeller, er det en god idé å starte søket nå! Men hvor skal man rette blikket? Den eksterne faglige vurderingen av manuskripter som...
Ola Dale, Erik Magnus Berntsen, Mette Brekke, Anne Høye, Ole-Erik Iversen, Ane Brandtzæg Næss, Torben Wisborg
18.09.2017
Established 80 years ago, the editorial committee of the Journal of the Norwegian Medical Association has been reorganised for a new era. The editorial committee was established in 1938 ( 1 ). In the...
Ola Dale, Erik Magnus Berntsen, Mette Brekke, Anne Høye, Ole-Erik Iversen, Ane Brandtzæg Næss, Torben Wisborg
18.09.2017
Tidsskriftets 80 år gamle redaksjonskomité er omorganisert for en ny tid. Redaksjonskomiteen ble opprettet i 1938 ( 1 ). I årene før ble Tidsskriftet redigert av både redaktør og generalsekretær...
Erik Magnus Berntsen
07.03.2017
Jeg har lagt merke til at Tidsskriftet konsekvent skriver St. Olavs hospital med liten h, mens sykehuset selv skriver det med stor. Hva er korrekt? I Tidsskriftet skrives sykehusnavnet med liten h (...
Erik Magnus Berntsen
07.02.2017
This issue of the Journal of the Norwegian Medical Association features two cases of carotid artery dissection, detected by MRI and ultrasound respectively. Which method should be used when? An...
Erik Magnus Berntsen
02.02.2017
I dette nummer av Tidsskriftet beskrives to tilfeller av carotisdisseksjon, påvist ved henholdsvis MR-undersøkelse og ultralydundersøkelse. Når skal man velge hva? En arteriedisseksjon oppstår som...
Anne Line Stensjøen, Ole Solheim, Erik Magnus Berntsen
11.02.2014
A butterfly glioma is a glioma that involves both cerebral hemispheres by growing through the corpus callosum, the white matter tract that crosses the midline of the cerebrum. The result when the...
Anne Line Stensjøen, Ole Solheim, Erik Magnus Berntsen
11.02.2014
A butterfly glioma is a glioma that involves both cerebral hemispheres by growing through the corpus callosum, the white matter tract that crosses the midline of the cerebrum. The result when the...
Erik Magnus Berntsen
29.11.2011
Ved hjelp av avanserte MR-metoder kan man kartlegge viktige områder i hjernens grå og hvite substans som tradisjonelle MR-undersøkelser ikke lokaliserer. I eksemplet på figuren er det laget...
Erik Magnus Berntsen, N. Thomas Finsen
06.03.2012
En kvinne i 80-årene ble innlagt på medisinsk avdeling på grunn av brystsmerter, feber og dyspné. Ved klinisk undersøkelse var hun øm i epigastriet og ned mot høyre flanke. Blodprøver viste...
Vidar Rao, Tomm Brostrup Müller, Erik Magnus Berntsen
02.10.2012
En kvinne i slutten av 70-årene ble innlagt på medisinsk avdeling grunnet manglende evne til egenomsorg. Hun fremsto som apatisk, mimikkfattig og svært ordknapp, men somatisk og nevrologisk...
Kjell Morten Rokseth, Erik Magnus Berntsen
16.10.2012
Kontrastforsterket ultralydundersøkelse av leveren er en metode for deteksjon og karakterisering av fokale lesjoner. Kontrastmidlet, som består av en oppløsning med gassfylte mikrobobler, injiseres...
Anne Line Stensjøen, Ole Solheim, Erik Magnus Berntsen
11.02.2014
Et sommerfugl-gliom er et gliom som involverer begge hjernehalvdelene ved at det vokser gjennom corpus callosum, nervebanene som krysser midtlinjen i storhjernen. Når svulsten vokser symmetrisk i de...
Erik Magnus Berntsen
21.04.2015
Raby, Nigel Berman, Laurence Morley, Simon Accident & emergency radiology A survival guide. 3. utg. 380 s, ill. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders, 2015. Pris USD 57 ISBN 978-0-7020-4232-4...
Erik Magnus Berntsen, Tobias S. Slørdahl
22.09.2015
En kvinne i 60-årene kontaktet legevakten grunnet halssmerter og feber. Når hun snakket, svelget og beveget hodet, ble smertene forverret. Smertene hadde startet dagen før, kun få timer etter at hun...