MINNEORD

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pensjonert avdelingsoverlege ved Kvinneklinikken St. Olavs hospital, Thomas Hans Henrik Knoff, døde 19. desember 2016, 85 år gammel. Han var cand.med. fra Oslo 1957. Etter spesialistutdanning i fødselshjelp og kvinnesykdommer i Tromsø, Drammen og ved Radiumhospitalet kom han i 1970 til Trondheim som assisterende overlege ved Sentralsykehusets nyopprettede gynekologisk og fødeavdeling. Fra 1974 var han overlege og sjef for avdelingen som senere ble kalt Kvinneklinikken.

  I 1974 giftet han seg med Helga Kvitland Knoff, som ble overjordmor. Samlebetegnelsen «Knoffen og Knoffa» ble i mange år brukt med kjærlighet om dette tospannet som styrte fødeavdelingen med stødig hånd, to-delt og enhetlig, gjennom mange vanskelige perioder.

  Fra 1978 til nedleggelsen i 1985 hadde Kvinneklinikken også ansvaret for legetjenesten ved E.C. Dahls stiftelses fødeklinikk. Striden om E.C. Dahls stiftelse var en tung tid for Thomas Knoff, som var en fredens mann og skydde konflikter. Mange ville ha trukket seg fra en jobb som medførte slike personlige belastninger, men han holdt ut.

  Da undervisningen av medisinstudenter startet i 1975, skjøttet Thomas Knoff undervisningen i fødselshjelp og kvinnesykdommer alene i flere år, inntil en akademisk stilling ble besatt. Knoff var en avholdt og dyktig universitetslærer. Undervisningen var krydret med underfundig humor, slik bildet viser.

  Han var belest og kunnskapsrik og en eminent operatør. Hans forelesninger om det engelske kongehus’ begredelige obstetriske historie var legendariske. Som sjef var han meget avholdt og en inspirerende klinisk lærer. Hans faglige oversikt, hans grundighet og kliniske teft og hans alltid høflige og forekommende vesen blir husket. Han var alltid interessert i folk og kanskje særlig de pasientene som ikke hadde hatt et enkelt liv. Vi som opplevde ham som fødselshjelper husker kanskje best hans rolige opptreden i kritiske situasjoner, stemningen på fødestuen snudde straks Knoff kom. Han handlet effektivt, rolig og lavmælt og alltid empatisk overfor den fødende.

  Etter at han ble pensjonist i 1998 ble mye tid tilbrakt på småbruket på Vinstra, hvor gamle bygninger ble restaurert og vedlikeholdt. Han var på hjemmebane når det gjaldt lafting og legging av torvtak. Han fikk også bedre tid til barn og barnebarn, gikk på franskkurs og var aktiv i Medisinsk seniorforening. De siste årene ble dessverre preget av sykdom, Helga pleiet ham til det siste. Thomas Knoff var en hedersmann som etterlater seg gode minner. Våre tanker går nå til hans nærmeste, fremfor alt Helga og hans tre barn fra første ekteskap, deres ektefeller og barnebarna.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media