Runa Heimstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Runa Heimstad

Torstein Vik, Elisabeth Selvaag, Kjell Å. Salvesen, Runa Heimstad
12.12.2017
Ole Jakob Johansen, født 1944, døde 25. september 2017, 73 år gammel, etter flere år med alvorlig sarkoidose. Med ham er en faglig solid kollega og en omsorgsfull medarbeider gått bort. Ole Jakob...
Bjørn Backe, Runa Heimstad, Mette Moen, Kjell Salvesen
07.03.2017
Thomas Hans Henrik Knoff Pensjonert avdelingsoverlege ved Kvinneklinikken St. Olavs hospital, Thomas Hans Henrik Knoff, døde 19. desember 2016, 85 år gammel. Han var cand.med. fra Oslo 1957. Etter...
Runa Heimstad, Bjørn Backe
11.09.2003
I Norge er standardmetoden for abortinduksjon i annet trimester vaginal applikasjon av prostaglandin i form av gemeprost vagitorier ( 1 ). Vår avdeling har forholdsvis mange svangerskapsavbrudd på...
Mathias Onsrud*, Bjørn Hagen, Runa Heimstad
20.06.2001
Omsorgen for mennesker i livets sluttfase har den senere tid vært i søkelyset på forskjellig vis. Blant annet har et ”livshjelputvalg” i en offentlig utredning fremmet en rekke forslag til...