Bjørn Backe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: bjbac@online.no

Bjørn Backe er dr.med., spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og tidligere seksjonsoverlege og professor ved hhv. Fødeavdelingen ved St. Olavs hospital og NTNU. Han er nå pensjonist.

Artikler av Bjørn Backe
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media