Bjørn Backe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Backe

Bjørn Backe, Anne Flem Jacobsen, Elisabeth Balstad Magnussen, Nils-Halvdan Morken
23.11.2020
Anbefalingen om generell urinscreening av alle gravide er basert på et utdatert kunnskapsgrunnlag. Det er ressurskrevende og sykeliggjørende, og fører til betydelig overforbruk av antibiotika...
Bjørn Backe
12.06.2018
Midwife-led birth units were originally established to alleviate the working situation of rural midwives. Most midwife-led birth units have now been closed due to low delivery rates. The safety of...
Bjørn Backe
12.06.2018
Mitt hovedbudskap, som Henriksen og medarbeidere unnlater å kommentere, er at svangerskapsdiabetes faktisk ikke er en viktig risikofaktor i svangerskapet. Screening og behandling av...
Bjørn Backe
12.06.2018
Fødestuer ble i sin tid opprettet for å lette arbeidssituasjonen for distriktsjordmødrene. Nå er de fleste fødestuer nedlagt på grunn av lave fødselstall. Tryggheten ved fødestuefødsler er et...
Bjørn Backe
17.04.2018
Nye retningslinjer for svangerskapsdiabetes vil føre til massiv sykeliggjøring av gravide – og gi marginal helsegevinst. Vi fikk i fjor nye retningslinjer for svangerskapsdiabetes ( 1 ). De bygger på...
Bjørn Backe, Runa Heimstad, Mette Moen, Kjell Salvesen
07.03.2017
Thomas Hans Henrik Knoff Pensjonert avdelingsoverlege ved Kvinneklinikken St. Olavs hospital, Thomas Hans Henrik Knoff, døde 19. desember 2016, 85 år gammel. Han var cand.med. fra Oslo 1957. Etter...
Rolf Kirschner, Bjørn Backe, Knut Hordnes
01.02.2007
Valg av strategi mot tidlig sykdom med gruppe B-streptokokker (GBS) hos nyfødte er et komplisert tema, og vår kommentarartikkel var ikke ment å være uttømmende. Vi er ikke sikre på at nåværende...
Bjørn Backe
28.05.2009
Hagberg, H Marsál, K Westberg, M Obstetrik 768 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2008. Pris SEK 828 ISBN 978-91-44-00731-1 Etter mange år kom det i 2008 en ny svensk lærebok i fødselshjelp. Den...
Bjørn Backe
29.11.2006
Bergsjø, Per Heiberg, Marit Telje, Jo Thesen, Janecke Svangerskapsomsorg 350 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2006. Pris NOK 385 ISBN 82-05-33495-1 Dette er fjerde utgave av en bok som første...
Rolf Kirschner, Bjørn Backe, Knut Hordnes
29.11.2006
Bruk av hurtigtest for screening på gruppe B- streptokokker ved svangerskapskontroller, slik markedsføring oppfordrer til, er dårlig medisin og i strid med norske retningslinjer. Orion Diagnostica...
Bjørn Backe, Pål Øian
12.01.2006
Odd Rognerud Jensen & Ditlev Fossen skriver: «Medlemmer av Nasjonalt råd for fødselsomsorg synes å velge en annen vei, nemlig å unngå intensiv overvåking ved å anbefale hjemmefødsel eller fødsel...
Bjørn Backe
18.03.2004
Nilsson, Lennart Hamberger, Lars Et barn blir til 4. utg. 239 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Fakta 2003. Pris NOK 349 ISBN 82-05-31242-7 Boken utkom første gang i 1965, og er siden oversatt til 20...
Bjørn Backe
04.11.2004
Edozien, Leroy C. The labour ward handbook 242 s. London: The Royal Society of Medicine Press, 2004. Pris GBP 20 ISBN 1-85315-577-2 Dette er en prosedyresamling eller kokebok i obstetrikk, laget i C5...
Bjørn Backe
14.08.2003
Siri von, Krogh Barn i magen fra A til Å Alt om hvordan du blir gravid, svangerskapet, fødselen og tiden etter. 304 s, tab, ill. Oslo: Kagge, 2002. Pris NOK 349 ISBN 82 - 489 - 0215- 3 Dette er en...
Bjørn Backe
06.11.2003
Gro, Nylander På vei 335 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Fakta, 2003. Pris NOK 299 ISBN 82-05-28913-1 Dette er en omfattende bok om unnfangelse, graviditet og fødsel. Boken er vakker og velutstyrt, med...
Runa Heimstad, Bjørn Backe
11.09.2003
I Norge er standardmetoden for abortinduksjon i annet trimester vaginal applikasjon av prostaglandin i form av gemeprost vagitorier ( 1 ). Vår avdeling har forholdsvis mange svangerskapsavbrudd på...
Bjørn Backe
18.12.2003
Hvor mye av barselomsorgen er gamle ritualer i en medisinsk innpakning? Av gode grunner assosieres jul med fødsel. Da passer det godt i en førjulstid å lese i dette nummer av Tidsskriftet om...
Bjørn Backe, Torhild Heggestad, Thomas Lie
28.05.2003
I løpet av 30 år økte hyppigheten av keisersnitt fra 2 % av de fødte til 13,6 % i 1998 ( 1 ). Denne utviklingen har flere ganger vært drøftet på lederplass i Tidsskriftet ( 2 , 3 ). Det er ikke klart...
Bjørn Backe
30.01.2002
Resultatene etter assistert befruktning (in vitro-fertilisering) i Sverige viser økt risiko for perinatal død, for tidlig fødsel og lav fødselsvekt. Barna har også økt risiko for nevrologisk...
Bjørn Backe
30.08.2002
I motsetning til i de andre nordiske land har det ikke vært vanlig i Norge at jordmødre har vært engasjert i svangerskapsomsorg. Fra 1996 er kommunene pålagt å ha et tilbud om jordmortjenester. Det...