Bjørn Backe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Bjørn Backe er dr.med., spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og tidligere seksjonsoverlege og professor ved hhv. Fødeavdelingen ved St. Olavs hospital og NTNU. Han er nå pensjonist.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Bjørn Backe
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media