Kommentar

Ute av kurs - helseindustrien gnir seg i hendene?

Dag-Helge Rønnevik
Samfunnsmedisiner
Interessekonflikt:  Nei

Fastlegene sitter ikke bare på kunnskap om helsetjenestene - de sitter også på en viktig innsikt om mekanismer i samfunnet som påvirker helsa til folk på godt og vondt. Hva skjedde med "forebygge mer, behandle mindre"? Høie er mest interessert i pasienter. Det står kanskje en stor og ny helseindustri i kulissene og venter?

De primærmedisinske tvillingene trengs kanskje mer enn noen gang - vår tids helseutfordringer er i stor grad samfunnsskapte. Vi kan ikke behandle oss ut av det som kommer nå. Fastleger i det kurative og samfunnsmedisinere i det forebyggende/helsefremmende kan og bør stå skulder ved skulder for å være ryggraden i en sterk primærhelsetjeneste, der individet ses i sammenheng med samfunnet. Og de som former samfunnet trenger å høre primærlegenes røst. Kommuneoverlegene har en viktig rolle i å bygge bro mellom klinisk medisin og folkehelsearbeidet som strekker seg utenfor helsetjenestene. Vi trenger sårt et løft for kommunal samfunnsmedisin - på lik linje med det allmennmedisin har opplevd de siste årene (kompetansesentre, forskningsfond, nasjonal forskerskole, forskningsenheter m.m.).

I mens snakker helseministeren stort sett bare om pasienter og reparasjonsmedisin, og sykehusenes suksess måles i at flere har blitt syke. Og han er ikke alene - Legeforeningens rapport "Pulsen opp" ser ut til å støve ned i en skuff, og fastlegeordningen med sine økonomiske incentiver har ført til at alle nye legeårsverk i kommunene de siste årene har gått til kurative oppgaver. At fastlegene ikke er involvert i å bidra til kommunenes kunnskap om egen befolknings helse må ses i dette lyset - det er noe galt med systemene vi har i dag.

Kapteinen har som kjent ansvar for kursen til skuta. Akkurat nå er vi ute av kurs. Kanskje Høie skulle ta et par dager fri og låne vekk embetet sitt til Kjersti Toppe. Da hadde vi kanskje fått smaken på å ha en egen folkehelseminister og et helsevesen som henger i hop med resten av samfunnet.

Published: 11.02.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media