Ø. Bruserud & B.A. Hansen svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi vil takke Aa & Simensen for deres kommentar (1) til vårt innlegg i Tidsskriftet om magnesiummangel og protonpumpehemmere. De kommer med relevant og oppdatert tilleggsinformasjon om det omtalte tema, og minner samtidig om helsepersonells meldeplikt til RELIS om alvorlige legemiddelreaksjoner. Et velfungerende rapporteringssystem er helsepersonells kollektive ansvar og kan være avgjørende for god medisinsk behandling og pasientsikkerhet. Dessverre er det likevel velkjent at legemiddelbivirkninger underrapporteres. Helsepersonell burde generelt være mer oppmerksom på dette – oss selv inkludert! Tilfellet til vår kasuistikkpasient er nå meldt i RELIS, og vi beklager sterkt denne forsinkelsen.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media