Øyvind Bruserud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øyvind Bruserud

Øyvind Bruserud, Knut Anders Mosevoll, Einar Kristoffersen, Reidar Kvåle, Håkon Reikvam
11.01.2021
Thrombocytopaenia is defined as a platelet count of < 150 · 10 9 /L and occurs frequently in the critically ill. The condition arises as a result of the reduced production or increased...
Øyvind Bruserud, Knut Anders Mosevoll, Einar Kristoffersen, Reidar Kvåle, Håkon Reikvam
11.01.2021
Trombocytopeni er definert som trombocyttmengde < 150 · 10 9 /L og forekommer hyppig hos kritisk syke pasienter. Tilstanden utvikles som følge av redusert produksjon, økt destruksjon eller økt...
Øyvind Bruserud, Ingvild Øvstebø Engesæter, Karin Elisabeth Mjelle, Frode Kristensen, Øystein Wendelbo
11.09.2020
En tidligere frisk kvinne i 50-årene ble innlagt i sykehus med feber, halssmerter og inspiratorisk stridor. Man mistenkte en potensielt livstruende tilstand med behov for akutt intensiv behandling...
Øyvind Bruserud
22.11.2016
Takk til Kildahl-Andersen og medarbeidere for en flott kasuistikk i Tidsskriftet ( 1 ). Artikkelen er godt skrevet og faglig spennende. Likevel merket jeg meg følgende avsnitt: «Gastrokirurgene...
Øyvind Bruserud
08.11.2016
Takk til Juul for hans kommentar til vårt innlegg i Tidsskriftet om magnesiummangel og protonpumpehemmere. Vi synes alle å være enige om at det kliniske bilde ved magnesiummangel kan være forskjellig...
Øyvind Bruserud, Bent-Are Hansen
27.09.2016
Vi vil takke Aa & Simensen for deres kommentar ( 1 ) til vårt innlegg i Tidsskriftet om magnesiummangel og protonpumpehemmere. De kommer med relevant og oppdatert tilleggsinformasjon om det...
Øyvind Bruserud, Bent-Are Hansen, Hilde Mestad Auestad, Stine Feiring Olsen, Inga-Cecilie Sørheim, Per Bakke
28.08.2008
I 2006 røykte 24 % av den norske befolkning tobakk daglig og 11 % røykte av og til ( 1 ). I 2000 ble rundt 6 % av norske leger regnet som dagligrøykere ( 2 , 3 ). Selv i Sverige, som har Europas...
Øyvind Bruserud, Bent-Are Hansen
13.09.2016
En rekke sykdomstilstander kan gi magnesiummangel. Den kliniske presentasjonen kan være svært ulik og avhenger av tidsforløpet så vel som eksakt serumverdi av magnesium. Magnesiummangel kan også være...
Øyvind Bruserud
30.06.2015
Farspermisjonen gir meg muligheten til å bli kjent med mitt eget barn og bringer samtidig med seg nyttig erfaring å ta med videre i mitt kliniske virke. Illustrasjon © Espen Friberg/Yokoland Jeg...
Øyvind Bruserud
13.01.2015
Pleie, omsorg, ro og verdighet samt symptomrettet og lindrende behandling bør i større grad vektlegges i håndteringen av eldre og alvorlig syke mennesker. Ofte vil den beste helhetlige behandlingen...
Øyvind Bruserud, Eystein Sverre Husebye
05.05.2015
En mann i 30-årene med vitiligo fra ungdomsårene fikk diagnosen diabetes mellitus type 1. Blodsukkeret ble etter hvert vanskelig å kontrollere, og man oppdaget at det ikke bare var bukspyttkjertelen...