Øyvind Bruserud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: oyvind.bruserud@helse-bergen.no

Kirurgisk serviceklinikk

Haukeland universitetssjukehus

Forfatterbidrag: utarbeiding av manuskriptet, dataanalyse, litteratursøk, revisjon av manuskriptet og godkjenning av innsendte manusversjon.

Øyvind Bruserud er ph.d. og lege i spesialisering i anestesiologi.

Artikler av Øyvind Bruserud
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media