Øyvind Bruserud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kirurgisk serviceklinikk

Haukeland universitetssjukehus

Han har bidratt med litteratursøk og artikkelskriving.

Øyvind Bruserud er ph.d. og lege i spesialisering i anestesiologi og i intensivmedisin.

Artikler av Øyvind Bruserud
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media