Marit Hermansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Hermansen

Marit Hermansen
17.03.2020
Vi forbereder oss. Vi driller rutiner. Vi fokuserer blikket og rydder annet til side. Vi vet ikke hva som står foran oss, men vi vet at samfunnet blir satt på en hard prøve i tiden som kommer. Og det...
Marit Hermansen
16.03.2020
Norge må utdanne flere leger og spesialister. I dag baserer vi oss for mye på at andre land gjør jobben for oss. «Land skal implementere effektiv planlegging, utdanning og opplæring av helsepersonell...
Marit Hermansen
24.02.2020
Regjeringen har kommet med forslag til ny e-helselov som Stortinget snart skal vedta. Vil loven bidra til en mer effektiv og bedre helsetjeneste for pasient og lege? Legeforeningen mener klart nei,...
Marit Hermansen
03.02.2020
Legeforeningens nyvalgte sentralstyre samlet seg i Mjøstårnet i fjor høst, løftet blikket og la planene for de kommende to årene. Vi hadde fått med oss et ambisiøst arbeidsprogram fra landsstyret,...
Marit Hermansen
03.02.2020
Medisinstudent ved Universitetet i Bergen Gard Aasmund Skulstad Johanson etterlyser i Tidsskriftet den 29. oktober at Legeforeningen kommer på banen når det gjelder plassering av Grimstadutvalgets...
Marit Hermansen
09.12.2019
Legeforeningens etiske regler er bærere av en lang tradisjon som har røtter helt fra foreningens start. Reglene har vært trygge rettesnorer for leger i alle disse årene. Nå går vi inn i en tid preget...
Marit Hermansen
18.11.2019
Norge er et lite land på toppen av verden. Vi er ikke så mange, og vi snakker et språk få andre forstår. Men vi er også et land i verden. De store utfordringene helsetjenesten vil stå overfor i...
Marit Hermansen
24.10.2019
Regjeringen har ønsket å legge fram et stramt budsjett for å bremse til landets økonomi. Men i en tid med godt arbeidsmarked, sterk sysselsetting, lav ledighet og et rekordstort oljefond, kunne...
Marit Hermansen
21.10.2019
Legeforeningen har opp gjennom årene erfart hva som har vist seg å være suksessfaktorer i gode IT-prosjekter; der hvor løsningene er gode for pasienten, for legen og for myndighetene. Det aller...
Marit Hermansen
07.10.2019
Leger står i en unik posisjon til å støtte og motivere de som ønsker å slutte med snus eller røyk. Stopptober gir en gyllen mulighet til å ta praten med din neste pasient – om tobakk. I fjor utvidet...
Marit Hermansen
13.09.2019
For alle som er opptatt av hva som skjer med fastlegeordningen, var onsdag 4. september en viktig dato. To grundige rapporter om ordningens tilstand ble presentert i Helsedirektoratets lokaler. Den...
Marit Hermansen
09.09.2019
Fløttardag var i det gamle bondesamfunnet den dagen i året da gårdsarbeidere kunne bytte arbeidsplass. 1. september annethvert år er den store fløttardagen i Legeforeningen. Da starter de nye...
Marit Hermansen
19.08.2019
Gjennom fellesskapet i Legeforeningen, kan du som studentmedlem både ta del i de faglige og etiske diskusjonene og jobbe for gode og trygge arbeidsvilkår. August er både avslutning av sommeren og...
Marit Hermansen
24.06.2019
Og tusen takk for et godt landsstyremøte! Vest-Agder legeforening la en flott ramme rundt disse tre dagene – med raushet og finesse. Det viser seg at selv sørlendinger ikke kan garantere knallvær –...
Marit Hermansen
27.05.2019
Årets viktigste møte i Legeforeningen er like om hjørnet. Landsstyremøtet byr på innholdsrike dager med meningsutveksling, spennende valg og viktige vedtak. Første uka i juni møtes Legeforeningens...
Marit Hermansen
06.05.2019
Arbeid med spesialistutdanningen er en kjerneoppgave for Legeforeningen. Våre spesialitetskomiteer gjør en svært viktig jobb for faget. 1. mars i år trådte den endelige spesialitetsforskriften i...
Marit Hermansen
08.04.2019
Pasientsikkerhetsarbeid er god ledelse i praksis. Sikkerhet først, tenker vi. Men så skjer det feil likevel. I avisene har vi lest om fortvilte pårørende som ikke kan forstå at avdelingen ikke hadde...
Marit Hermansen
25.03.2019
Leger vil ledes godt. Da må vi også legge til rette for god ledelse. Legeforeningen skal arbeide for rammevilkårene, ledelsesfaget og utviklingsmulighetene for helseledere. Jeg vil slå et slag for de...
Marit Hermansen
11.03.2019
Det skal ikke mye til for å få til gode endringer. Små grep som varer, er viktigere enn å kutte ut alt som er godt. «Jeg kan motstå alt, unntatt fristelser», sa Oscar Wilde. Ja, det er lett å la seg...
Marit Hermansen
25.02.2019
Det er en prekær mangel på spesialister ute i tjenesten, og det tar minst seks år å utdanne en spesialist. Helseministeren har nå fått råd både fra Legeforeningen og Helsedirektoratet om at det...