Marit Hermansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Hermansen

Marit Hermansen
28.06.2021
Endelig kom sommeren – og den kom med landsstyremøtet. Ut fra bildene jeg så på ulike sosiale medier, var det mye godt sommervær i landet disse dagene i starten av juni. Selv når du skal sitte inne...
Marit Hermansen
07.06.2021
I utkanten av Modum bad ligger en vakker gul villa med hvite forseggjorte utskjæringer langs mønet. Dette er Villa Sana – et kurs- og rådgivningstilbud som alle leger kan benytte for å få litt hjelp...
Marit Hermansen
25.05.2021
Helsepolitisk debatt, diskusjon om sykehusbygg og valg av ny president og sentralstyre er noe av det som står på programmet når Legeforeningens øverste organ nå samles. Første uka i juni «åpnes...
Marit Hermansen
25.05.2021
Legeforeningen er til for alle leger – og jobber for alle legers interesser. Den offentlige helsetjenesten er grunnfjellet i vårt velferdssystem, og private helsetjenester er et viktig supplement. En...
Marit Hermansen
03.05.2021
Nå må staten og arbeidsgivere heve blikket og tilby et lønnsoppgjør som står i stil med det arbeidet våre grupper nedlegger bokstavelig talt natt og dag under pandemien. Vi har nå passert et år med...
Marit Hermansen
14.04.2021
Vi er helt avhengige av engasjerte leger som sier ifra hvor skoen trykker. Jeg forstår utålmodigheten som Bjørg Bakke setter ord på i innlegget «Når spydspissen blir liggjande i skuffen» ( 1 ). Men...
Marit Hermansen
19.04.2021
Jeg er aldri så stolt som når kolleger fronter både spiss og bredde i faget. Min fremste oppgave er å ivareta medlemmenes interesser. Den oppgaven blir enda tydeligere når krisen rammer...
Marit Hermansen
22.03.2021
Pandemien har vist oss at god legeetikk er en viktig nøkkel til god krisehåndtering. Da er det avgjørende å ha overnasjonale etiske regler og en sterk organisasjon i ryggen. Hippokrates var en gresk...
Marit Hermansen
08.03.2021
Helsearbeidere som har stått i svette smittefrakker, utsatt ferie og jobbet doble vakter har blitt møtt med frontfaget som et absolutt tak i årets lønnsforhandlinger. Frontfagsmodellen innebærer at...
Marit Hermansen
22.02.2021
Hvis vi legger sosiale ressurser inn som en del av det kliniske bildet, vil vi ha større mulighet til å oppnå likere resultater, selv med ulikt utgangspunkt. En klok mann sa en gang til meg at det...
Marit Hermansen
01.02.2021
Legeforeningen har etter mange års arbeid fått gjennomslag for flere LIS1-stillinger. Helsedirektoratet anbefaler en økning på 200 stillinger. 138 stillinger er finansiert i statsbudsjettet for 2021...
Marit Hermansen
14.12.2020
Mine foreldre ønsket seg snille barn til jul. Jeg har ofte lagt til fred på jord og rolige dager. I år ønsker jeg meg lite smitte og nye vaksiner. En ting er sikkert, det blir en annerledes jul. For...
Marit Hermansen
23.11.2020
Første uken i desember har Legeforeningen sitt andre landsstyremøte i 2020. Vi gjennomførte et godt digitalt landsstyremøte i mai, og vi håpet at vi skulle møtes fysisk i desember. Men slik ble det...
Marit Hermansen
09.11.2020
13. oktober flyttet Legeforeningen inn i flotte nye lokaler på Christiania Torv. Ett år i landflyktighet i Kirkegata var over, og vi kunne stolt vise fram resultatet av et solid byggeprosjekt –...
Marit Hermansen
26.10.2020
Finansminister Jan Tore Sanner entret Stortingets talerstol 7. oktober for å legge fram sitt første statsbudsjett. Stortinget var lukket for offentligheten på grunn av pandemien, vandrehallen hadde...
Marit Hermansen
12.10.2020
I høringsinnspillet til akuttmedisinforskriften i 2014, skrev Legeforeningen at «Det er på tide å legge bak seg restene av en tradisjon der legevakten er den enkelte leges ansvar, mens kommunene kun...
Marit Hermansen
28.09.2020
Hvis du spør Ola og Kari Normann om hva som er det viktigste for dem – hvilke av de store samfunnsområdene politikerne må prioritere foran alt annet i statsbudsjettet, så svarer de helse først. I en...
Marit Hermansen
07.09.2020
Hvem skulle trodd at kommuneoverlegen ble kjendis? Vel, de av oss som har hatt jobben, vet at ansvarsområdet inneholder krutt nok. Mange kommuneoverleger har gjennom årene stått i stormen i...
Marit Hermansen
17.08.2020
August kommer med fuktige kvelder og klar luft – og en forsmak på høsten. Vi har allerede fått erfare hvordan vi i månedene som kommer skal leve sammen med et smittsomt virus. Det vil kreve klokskap...
Marit Hermansen
29.06.2020
Vi kan gå sommeren i møte med en helt annen følelse enn den vi satt med i mars. De kraftige tiltakene har hatt god effekt, smittetallene har gått ned og vi kan tillate oss å smile litt mot sola. Men...