Annonse
Annonse

Artikler av Marit Hermansen

Marit Hermansen
13.09.2018
Jeg har ledet Legeforeningen i tre år. Vi har oppnådd historiske seire og landet viktige avtaler – ikke bare for leger, men for alle arbeidstakere. Jobben er ikke ferdig; jeg har mer jeg vil utrette...
Marit Hermansen
03.09.2018
Rakner fastlegeordningen, vil det få store konsekvenser for hele helsetjenesten. Fastlegeordningen er i krise. Over hele landet melder kommuner om sprengt kapasitet og store problemer med å...
Marit Hermansen
21.08.2018
Studenttilværelsen bringer både kunnskap, engasjement, og glede og utfordringer. Legeforeningen ønsker å være der for studentene. August bringer fuktige netter og gule åkre – og blanke ark for...
Marit Hermansen
26.06.2018
Legeforeningen er en forening for alle leger. Vår styrke ligger i mangfoldet og fellesskapet. Vi blir sterke når vi bruker dette mangfoldet. Oslo viste seg fra sin beste side, da landsstyret samlet...
Marit Hermansen
12.06.2018
GDPR vil ikke innebære store endringer for hvordan vi forholder oss til journalførte opplysninger. Men det stilles høyere krav til bevisstheten rundt behandlingen av disse opplysningene. Innboksen...
Marit Hermansen
28.05.2018
Landsstyremøtet er sentralstyrets oppdragsgiver og verksted, og det er en like stor glede – hver gang – å ønske velkommen til tillitsvalgte fra alle kanter av landet og alle deler av faget vårt. Her...
Marit Hermansen
08.05.2018
Vi leger trenger faglig vedlikehold og oppdatering. Tidsskriftet skal stimulere til forskning og fagutvikling, men også være et sted for debatt om etikk, profesjon og helsepolitikk. Hva betyr...
Marit Hermansen
17.04.2018
Legeforeningen har flere krevende forhandlingsløp i vår, og vi stiller godt forberedt. Det er med stort alvor vi går inn i forhandlingene. Våren er forhandlingstid, og lønnsoppgjøret er allerede i...
Marit Hermansen
19.03.2018
Vi har fått til mye, men det er fortsatt viktig å sette inn flere tiltak for å bedre folkehelsen. I 2012 lanserte Legeforeningen statusrapporten Pulsen opp for bedre hels e. Den inneholder viktige...
Marit Hermansen
05.03.2018
Pasientene skal møte en fastlegetjeneste som er forutsigbar og av god kvalitet. Fastlegeordningen trenger betydelige og konkrete tiltak allerede i vår for å snu trenden. Helsedirektoratet har målt...
Marit Hermansen
19.02.2018
Vi har igjen gleden av å invitere til landsstyremøte – Legeforeningens høyeste organ – og den årlige møteplassen for tillitsvalgte i alle deler av vår mangfoldige forening. DEBATT: Helseminister Bent...
Marit Hermansen
19.02.2018
Legevakten har en viktig rolle som en trygghetsskapende institusjon. Men i framtida vil den kun være forbeholdt noen av oss, hvis ikke departementet og kommunene endrer kurs. I Legeforeningens...
Marit Hermansen
05.02.2018
Et minneverdig øyeblikk; alvorlige ansikter rundt bordet ved midnatt. Vi ser på hverandre og forstår at vi har nådd målet: Vi er enige om avtalen med Spekter. En lang ferd er til ende. Vi stod opp...
Marit Hermansen
22.01.2018
#Metoo-kampanjen har denne høsten vist oss at troll sprekker i lyset. Jeg vil være med og slå på lyset i alle kriker og kroker hvor seksuell trakassering har fått lov til å eksistere. Denne høsten...
Marit Hermansen
12.12.2017
Blir du syk – eller er du gravid, er det viktig at du har et solid sikkerhetsnett å falle tilbake på. Nå får yngre leger bedre rettigheter. Når nyttår nærmer seg, endres modus og samtaleemner. Vi...
Marit Hermansen
28.11.2017
Dommen i Arbeidsretten var en historisk og svært viktig seier for alle våre medlemmer, for Legeforeningen og for Akademikerne. Nå er det mulighet for endelig å se framover. En sen ettermiddag i...
Marit Hermansen
13.11.2017
Legeforeningen ønsker et styringssystem med flere selvstendige sykehus underlagt regional styring. Våren 2017 var det mye debatt om tvangssammenslåing av kommuner. Det var ikke like mye oppmerksomhet...
Marit Hermansen
27.10.2017
Staten må ta tydelig ansvar og sikre fremdriften. Legekontorene kan ikke hver for seg ta et slikt ansvar. «Du tar opp smarttelefonen, og gjennom en app bestiller du hjemmebesøk av en av de mange...
Marit Hermansen
16.10.2017
Det personlige listeansvaret er fastlegeordningens fremste suksessfaktor. Vi må unngå at dette også blir dens bane. Siste tids avisoverskrifter har vist at det ulmer i fastlege-Norge. Kommunene får...
Marit Hermansen
02.10.2017
Helse bør være ett av seks langsiktige prioriteringer i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Forskning og utdanning er investering i framtida. Resultatene ser vi først etter...