Annonse
Annonse

Artikler av Marit Hermansen

Marit Hermansen
13.11.2018
Det er lurt å planlegge for framtida. Samtidig er det så vanskelig. Hva vet vi om teknologien i 2035? Hvilke sykdommer blir vanligst? Hvor bor folka? Hvilke medisinske sannheter har...
Marit Hermansen
30.10.2018
En styrket og fornyet fastlegeordning blir ikke til over natten. Samtidig er det svært viktig å igangsette strakstiltak underveis for å gi håp til de mange fastlegene som st...
Marit Hermansen
15.10.2018
Nyttårsforsetter har gitt mange inspirasjon. Stopptober gir en ny anledning til gode forsetter. Leger står i en unik posisjon til å støtte og motivere de som ønsker å slutte med tobakk...
Marit Hermansen
01.10.2018
Statsbudsjettet må sikre helsepersonell gode rammevilkår for å kunne gi den beste helsehjelpen. Det er god prioritering – for helsetjenesten, pasientene og samfunnet. 8. oktober presenterer...
Marit Hermansen
13.09.2018
Jeg har ledet Legeforeningen i tre år. Vi har oppnådd historiske seire og landet viktige avtaler – ikke bare for leger, men for alle arbeidstakere. Jobben er ikke ferdig; jeg har mer jeg vil utrette...
Marit Hermansen
03.09.2018
Rakner fastlegeordningen, vil det få store konsekvenser for hele helsetjenesten. Fastlegeordningen er i krise. Over hele landet melder kommuner om sprengt kapasitet og store problemer med å...
Marit Hermansen
21.08.2018
Studenttilværelsen bringer både kunnskap, engasjement, og glede og utfordringer. Legeforeningen ønsker å være der for studentene. August bringer fuktige netter og gule åkre – og blanke ark for...
Marit Hermansen
26.06.2018
Legeforeningen er en forening for alle leger. Vår styrke ligger i mangfoldet og fellesskapet. Vi blir sterke når vi bruker dette mangfoldet. Oslo viste seg fra sin beste side, da landsstyret samlet...
Marit Hermansen
12.06.2018
GDPR vil ikke innebære store endringer for hvordan vi forholder oss til journalførte opplysninger. Men det stilles høyere krav til bevisstheten rundt behandlingen av disse opplysningene. Innboksen...
Marit Hermansen
28.05.2018
Landsstyremøtet er sentralstyrets oppdragsgiver og verksted, og det er en like stor glede – hver gang – å ønske velkommen til tillitsvalgte fra alle kanter av landet og alle deler av faget vårt. Her...
Marit Hermansen
08.05.2018
Vi leger trenger faglig vedlikehold og oppdatering. Tidsskriftet skal stimulere til forskning og fagutvikling, men også være et sted for debatt om etikk, profesjon og helsepolitikk. Hva betyr...
Marit Hermansen
17.04.2018
Legeforeningen har flere krevende forhandlingsløp i vår, og vi stiller godt forberedt. Det er med stort alvor vi går inn i forhandlingene. Våren er forhandlingstid, og lønnsoppgjøret er allerede i...
Marit Hermansen
19.03.2018
Vi har fått til mye, men det er fortsatt viktig å sette inn flere tiltak for å bedre folkehelsen. I 2012 lanserte Legeforeningen statusrapporten Pulsen opp for bedre hels e. Den inneholder viktige...
Marit Hermansen
05.03.2018
Pasientene skal møte en fastlegetjeneste som er forutsigbar og av god kvalitet. Fastlegeordningen trenger betydelige og konkrete tiltak allerede i vår for å snu trenden. Helsedirektoratet har målt...
Marit Hermansen
19.02.2018
Vi har igjen gleden av å invitere til landsstyremøte – Legeforeningens høyeste organ – og den årlige møteplassen for tillitsvalgte i alle deler av vår mangfoldige forening. DEBATT: Helseminister Bent...
Marit Hermansen
19.02.2018
Legevakten har en viktig rolle som en trygghetsskapende institusjon. Men i framtida vil den kun være forbeholdt noen av oss, hvis ikke departementet og kommunene endrer kurs. I Legeforeningens...
Marit Hermansen
05.02.2018
Et minneverdig øyeblikk; alvorlige ansikter rundt bordet ved midnatt. Vi ser på hverandre og forstår at vi har nådd målet: Vi er enige om avtalen med Spekter. En lang ferd er til ende. Vi stod opp...
Marit Hermansen
22.01.2018
#Metoo-kampanjen har denne høsten vist oss at troll sprekker i lyset. Jeg vil være med og slå på lyset i alle kriker og kroker hvor seksuell trakassering har fått lov til å eksistere. Denne høsten...
Marit Hermansen
12.12.2017
Blir du syk – eller er du gravid, er det viktig at du har et solid sikkerhetsnett å falle tilbake på. Nå får yngre leger bedre rettigheter. Når nyttår nærmer seg, endres modus og samtaleemner. Vi...
Marit Hermansen
28.11.2017
Dommen i Arbeidsretten var en historisk og svært viktig seier for alle våre medlemmer, for Legeforeningen og for Akademikerne. Nå er det mulighet for endelig å se framover. En sen ettermiddag i...