Daniel Wærnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Daniel Wærnes

Daniel Wærnes
28.06.2021
President Marit Hermansen var tydelig på den avgjørende rollen leger har spilt gjennom pandemien. Under sin tale på landsstyremøtet ga hun dem en stor del av æren for...
Daniel Wærnes
28.06.2021
Hun tar dermed over toppvervet etter Marit Hermansen. Landsstyret har også valgt Nils Kristian Klev som ny visepresident. NYVALGTE: Påtroppende president i Legeforeningen, Anne-Karin Rime...
Daniel Wærnes
07.06.2021
Samfunnsøkonomisk analyse har foretatt en grundig kartlegging av mangelen på både fastleger og psykiatere. Funnene er dramatiske. ALVORLIGE TALL: Legebarometeret viser at 85...
Daniel Wærnes
25.05.2021
Marte Kvittum Tangen og Nils Kristian Klev er begge gjenvalgt som ledere for henholdsvis Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen. ALLMENNLEGE-LEDERE: Marte Kvittum Tangen og Nils...
Daniel Wærnes
19.04.2021
Grunnet smittesituasjonen blir også årets utgave av Våruka gjennomført på digitalt vis. Våruka finner sted fra 26. til 30 april. ØNSKER VELKOMMEN: Marte...
Daniel Wærnes
08.03.2021
Høstens streik i kommunene om særavtalen ble avsluttet av regjeringen ved tvungen lønnsnemnd. Saken prosederes for nemnda 10. og 11. mars. SÅRBAR TJENESTE: – Kun 35...
Daniel Wærnes
11.01.2021
– Det er inspirerende å se den kraften og det fellesskapet Legeforeningen mobiliserer når situasjonen krever det, sa president Marit Hermansen i sin tale til landsstyret. TAKKET...
Daniel Wærnes
18.11.2019
Helseminister Bent Høie åpnet det første av flere møter der ansatte i kommunen, pasienter og pårørende kan komme med innspill til hvordan fastlegeordningen kan...
Daniel Wærnes
24.06.2019
Landsstyret vedtok torsdag resolusjon om klima, miljø og folkehelse, og opprettelsen av et menneskerettighetsutvalg. RESOLUSJON: Landsstyret vedtok resolusjon om klima, miljø og...
Daniel Wærnes
24.06.2019
– Tusen takk for tilliten, nok en gang. Mangfoldet er vår styrke, men ikke mangfoldet alene. Sammen er vi sterke, sa Hermansen fra talerstolen. Hun får et helt nytt sentralstyre med...
Daniel Wærnes
24.06.2019
– Beskjeden fra befolkningen er krystallklar, slo president Marit Hermansen fast da hun åpnet Legeforeningens landsstyremøte i Kristiansand. TALTE TIL LANDSSTYRET: – Kommer det ikke en reell satsing...
Daniel Wærnes
26.11.2018
Legeforeningen følger nå opp VGs undersøkelse om rekrutteringen av fastleger, for å se hvordan situasjonen har utviklet seg siden i fjor sommer. NEGATIV UTVIKLING: Tom Ole Øren fortviler over at...
Daniel Wærnes
13.11.2018
– Helsesektoren burde vært prioritert enda høyere. Nå skal vi gjøre vårt for at helse kommer styrket ut av statsbudsjettforhandlingene, sa president Marit...
Daniel Wærnes
26.06.2018
Spørsmålet om samhandlings- reformen har ført til bedre sam- arbeid ble grundig diskutert under landsstyremøtet onsdag 30. mai. DISKUTERTE SAMHANDLING: Tor Åm (t.v., Hans Olav Melberg og Espen...
Daniel Wærnes
26.06.2018
– Dagens utdanningssystem er i strid med rådet fra et samlet fagmiljø, sa sentralstyremedlem Anja Fog Heen. Landsstyret var klinkende klare på hvordan fremtidens spesialistutdanning må se ut. ET...
Daniel Wærnes
26.06.2018
Et utålmodig landsstyre og utålmodige opposisjonspolitikere forventer nå grep for å snu den negative utviklingen i fastlegeordningen. Det kom tydelig frem under årets helsepolitiske debatt på Soria...
Daniel Wærnes
12.06.2018
– Til tross for krevende forhandlinger, har vi fått på plass viktige tiltak som kommer medlemmene våre til gode, sier president Marit Hermansen. ENIGHET: Den nye særavtalen gjelder fra 1.5.2018 til...
Daniel Wærnes
28.05.2018
Legeforeningen jobber med en norsk versjon av den internasjonale kampanjen Choosing Wisely. I den anledning samlet nylig en rekke interesserte seg i Oslo for å høre og lære mer. GJØR KLOKE VALG: Dr...
Daniel Wærnes
08.05.2018
Legeforeningen frykter for kvaliteten i spesialistutdanningen og for at minimumskravene til læringsaktiviteter ikke oppfylles. Foreningen forventer at Helsedirektoratet nå tar grep. FRYKTER FOR...
Daniel Wærnes
28.11.2017
Akademikerne helse vant frem i arbeidsrettssaken mot Spekter. – Dette er en seier for et forsvarlig arbeidsliv, sier president Marit Hermansen. VANT FREM: Marit Hermansen takker for støtten fra...