Daniel Wærnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Daniel Wærnes

Daniel Wærnes
11.01.2021
– Det er inspirerende å se den kraften og det fellesskapet Legeforeningen mobiliserer når situasjonen krever det, sa president Marit Hermansen i sin tale til landsstyret. TAKKET...
Daniel Wærnes
18.11.2019
Helseminister Bent Høie åpnet det første av flere møter der ansatte i kommunen, pasienter og pårørende kan komme med innspill til hvordan fastlegeordningen kan...
Daniel Wærnes
24.06.2019
Landsstyret vedtok torsdag resolusjon om klima, miljø og folkehelse, og opprettelsen av et menneskerettighetsutvalg. RESOLUSJON: Landsstyret vedtok resolusjon om klima, miljø og...
Daniel Wærnes
24.06.2019
– Tusen takk for tilliten, nok en gang. Mangfoldet er vår styrke, men ikke mangfoldet alene. Sammen er vi sterke, sa Hermansen fra talerstolen. Hun får et helt nytt sentralstyre med...
Daniel Wærnes
24.06.2019
– Beskjeden fra befolkningen er krystallklar, slo president Marit Hermansen fast da hun åpnet Legeforeningens landsstyremøte i Kristiansand. TALTE TIL LANDSSTYRET: – Kommer det ikke en reell satsing...
Daniel Wærnes
26.11.2018
Legeforeningen følger nå opp VGs undersøkelse om rekrutteringen av fastleger, for å se hvordan situasjonen har utviklet seg siden i fjor sommer. NEGATIV UTVIKLING: Tom Ole Øren fortviler over at...
Daniel Wærnes
13.11.2018
– Helsesektoren burde vært prioritert enda høyere. Nå skal vi gjøre vårt for at helse kommer styrket ut av statsbudsjettforhandlingene, sa president Marit...
Daniel Wærnes
26.06.2018
Spørsmålet om samhandlings- reformen har ført til bedre sam- arbeid ble grundig diskutert under landsstyremøtet onsdag 30. mai. DISKUTERTE SAMHANDLING: Tor Åm (t.v., Hans Olav Melberg og Espen...
Daniel Wærnes
26.06.2018
– Dagens utdanningssystem er i strid med rådet fra et samlet fagmiljø, sa sentralstyremedlem Anja Fog Heen. Landsstyret var klinkende klare på hvordan fremtidens spesialistutdanning må se ut. ET...
Daniel Wærnes
26.06.2018
Et utålmodig landsstyre og utålmodige opposisjonspolitikere forventer nå grep for å snu den negative utviklingen i fastlegeordningen. Det kom tydelig frem under årets helsepolitiske debatt på Soria...
Daniel Wærnes
12.06.2018
– Til tross for krevende forhandlinger, har vi fått på plass viktige tiltak som kommer medlemmene våre til gode, sier president Marit Hermansen. ENIGHET: Den nye særavtalen gjelder fra 1.5.2018 til...
Daniel Wærnes
28.05.2018
Legeforeningen jobber med en norsk versjon av den internasjonale kampanjen Choosing Wisely. I den anledning samlet nylig en rekke interesserte seg i Oslo for å høre og lære mer. GJØR KLOKE VALG: Dr...
Daniel Wærnes
08.05.2018
Legeforeningen frykter for kvaliteten i spesialistutdanningen og for at minimumskravene til læringsaktiviteter ikke oppfylles. Foreningen forventer at Helsedirektoratet nå tar grep. FRYKTER FOR...
Daniel Wærnes
28.11.2017
Akademikerne helse vant frem i arbeidsrettssaken mot Spekter. – Dette er en seier for et forsvarlig arbeidsliv, sier president Marit Hermansen. VANT FREM: Marit Hermansen takker for støtten fra...
Daniel Wærnes
21.08.2017
Medisinstudentenes humanitæraksjon (MedHum-aksjonen 2018) går denne gangen til å støtte UNICEF-prosjektet «Makani – My Space». HUMANITÆRAKSJON: Syriske barn og unge fortjener en fremtid, sier Emma...
Daniel Wærnes
26.06.2017
Fastlegenes viktige funksjon må utvikles for å møte dagens og morgendagens utfordringer. RESOLUSJON: Ole Johan Bakke fremmet resolusjon om styrking og modernisering av fastlegens rolle. Foto: Thomas...
Daniel Wærnes
26.06.2017
President Marit Hermansen var klokkeklar da hun åpnet landsstyremøtet i Ålesund. Legeforeningen vil med en tydelig og samlet stemme si høyt i fra om utfordringene i helsevesenet. KLOKKEKLAR: Marit...
Daniel Wærnes
02.05.2017
Marit Hermansen ga klar beskjed om hvilke grep som må til da helse- og omsorgskomiteen i mars inviterte til høring om akuttilbudet i kommunene. AKUTT: Legevakten må være rustet for uventede hendelser...
Daniel Wærnes
23.08.2016
– Sett deg godt inn i studieprogrammet og begynn å lære språket fra dag én. Ingrid Dyvik har rådene klare for de som ønsker å studere medisin i utlandet. Nanna Roes Johansen (t.v.), Ingrid Dyvik, Oda...
Daniel Wærnes
05.07.2016
Tillitsvalgte som kjemper for mer åpenhet og bedre ledelse fikk sterk støtte fra president Marit Hermansen, da hun åpnet landsstyremøtet på Soria Moria. STOLT PRESIDENT: Marit Hermansen flankert av...