Raphael Adobor

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Raphael Adobor

Raphael Adobor
23.08.2016
Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1027 I omtalen av Adobors doktoravhandling skal «juvenil idiopatisk skoliose» erstattes av «adolescent idiopatisk skoliose». Det skal altså i første avsnitt stå:...
Raphael Adobor
21.06.2016
Screening for skoliose kan føre til tidligere oppdagelse, flere korsettbehandlinger og færre operasjoner. Screening av kun jenter kan være kostnadsbesparende for samfunnet. Raphael Adobor. Foto:...