Kommentert artikkel
Kommentar

RE: På ville veier

Benedikte Monrad-Krhn
Interessekonflikt:  Ja

ME foreningens brukerundersøkelse av 2013 (1) viser at mange ME pasienter blir sykere/skadet av treningsprogrammet Lightning Prosess. Å gjøre RPUB oppmerksom på dette er hverken press, eller knebling av fri meningsutveksling. RBUP bør vite også om de negative konsekvensene LP får for noen deltakerne på treningsprogrammet At de da velger å ikke inkludere LP i sitt program, er naturlig. All den tid man ikke vil skade pasienter. Å fremstille denne faktaorienterinen som utilbørlig press eller knebling, viser bare at noen ønsker å fortie/kneble stemmene som sier at LP også har negative konsekvenser for deltakere. Alle sider bør frem i lyset, ikke bare de positive,

Om RBUP ønsker å utvide horisonten i alternativ behandling, er det et vell av treningsteknikker hvor pasientene har mindre bivirkningsprofil.

Litteratur

1.Bringsli GJ, Gilje A og Getz Wold BK. ME-syke i Norge - fortsatt bortgjemt? 12.05.13. http://me-foreningen.com/meforeningen/innhold/div/2013/05/ME-foreningen… (06.05.16)

Published: 04.05.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media