Frekkhet fører til feil

Martine Rostadmo Om forfatteren

24 behandlingsteam i nyfødtintensivmedisin deltok i simuleringstrening der oppgaven var å behandle et kritisk sykt spedbarn. Det de ikke visste, var at de også deltok i en studie om betydningen av frekkhet.

I en randomisert, blindet studie ble halvparten av teamene utsatt for lett frekke kommentarer før simuleringstreningen startet, mens den andre halvparten fikk nøytrale kommentarer. Kommentarene kom fra en ekstern observatør og var av typen «Jeg er ikke så imponert over det jeg har sett på sykehuset deres så langt». Simuleringen ble filmet, og tre uavhengige eksperter, blindet for eksponeringen, ga teamene poeng for ytelse, deling av informasjon og hjelpsøking.

Teamene som hadde vært utsatt for frekkhet, gjorde det dårligere i simuleringssituasjonen, det gjaldt både diagnostisering og medisinske prosedyrer. Forskjellene skyldtes spesielt mindre informasjonsdeling og at man unnlot å søke hjelp.

– Frekkhet og uhøflighet er noe vi møter en del av i hverdagen, spesielt i stressende situasjoner, sier Corinna Maintz, som er spesialist i anestesiologi og seksjonsoverlege ved Sykehuset i Østfold, Kalnes.

– Det er allment kjent at dårlig oppførsel ikke bedrer ytelsen i akuttsituasjoner. Deltakerne i denne studien ble kun utsatt for kortvarig uhøflig oppførsel fra en autoritetsperson utenfor selve simuleringsscenarioet, og de frekke kommentarene var ikke spesielt rettet mot enkeltpersoner.

Det spennende med denne studien er at til og med en liten provokasjon har negativ effekt på ytelsen i en simulert akuttsituasjon. Dette viser hvor sterkt vi bør hegne om høflighet og vennlighet i klinisk virksomhet, sier Mainz.

– Bruken av simulering er særlig interessant, og jeg gleder meg til å se simulering utviklet videre som forskningsmetode, sier hun til slutt.

3456456

Riskin A, Erez A, Foulk TA et al. The impact of rudeness on medical team performance: A randomized trial. Pediatrics 2015; 36: 487 – 95. [PubMed] [CrossRef]

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Mirjam Olsen

Er det frekkhet som er undersøkt her, eller er det negativ forventning? Vi kjenner dette fenomenet godt fra pedagogikken. Elever som opplever at læreren har tro på hva de får til, presterer bedre enn elever som møter negativ eller likegyldig forventning. Når "eksperten" ikke er imponert over sykehusets kompetanse, er det ikke overraskende at de ansatte ikke søker hjelp, de vil vise at personen som dømte dem tar feil.¨Kunne derfor vært interessant å få et større kontekstuelt bilde av denne studien før konklusjonen ble gitt. Men det går selvfølgelig an å lese selve artikkelen.

Gudjon Gunnarsson

Jeg leste med interesse innslag og artikkel om ad frekkhet fører til feil (1). Studien er vel utført og resultatet ikke uforventet eller ubekjent. Negativ kritikk fører blant annet til dårligere prestasjoner og økt stress belastning og frustrasjon(2). Stress fører så til sykdom. Hvordan kunne det være annerledes i en belastet arbeidsdag i helsevesenet? Vi tilhører et yrke hvor hverdagen består av stress og uforventete hendelser. Leger er ledende individer og ledes av andre ildsjeler globalt og fremskritt i faget skjer fort.

Anbefalte artikler