Lungekreft – insidens etter kjønn, alder og bostedsfylke 1984 – 2013

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1844 – 9

  I Tidsskriftet nr. 20/2015 s. 1845 var det skjedd en fargeombytting i figur 1a. Dette er den korrekte figuren.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media