Hans Kristian Skaug,

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Kristian Skaug,

Tom Kristian Grimsrud, Hans Kristian Skaug,, Inger Kristin Larsen
15.12.2015
Figur 1 Lungekreft i Finland, Danmark, Island og Norge. Insidensrater for a) menn og b) kvinner, aldersstandardisert i henhold til verdens standardbefolkning, glattet med femårige glidende...